BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płókarz Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Wartość zamożnego klienta prywatnego w świetle doświadczeń bankowości polskiej i międzynarodowej
High-Net-Worth Individual's Value in the Light of Polish and International Banking Experience
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 513-521, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Bankowość, Bankowość prywatna, Zarządzanie aktywami, Szacowanie wartości klienta
Banking, Private banking, Asset management, Customer value estimation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie szacowania wartości bardzo zamożnego klienta prywatnego w świetle doświadczeń bankowości polskiej i międzynarodowej. Przeanalizowano dwa przypadki firm: private banking jednego z polskich banków oraz usługa asset management jednego z polskich domów maklerskich. Z porównania wyników analiz dotyczących zagranicznych rynków bankowych i rynku polskiego wynika, że polscy klienci, przeciętnie mniej zamożni, są znacznie bardziej dochodowi dla instytucji finansowych, a sami pracownicy polskich instytucji finansowych bardzo efektywni (dla swoich banków) w zarządzaniu majątkami. (abstrakt oryginalny)

The article presents high-net-worth individual's (HNWI's) valuation issue in light of Polish andinternational banking experience. Two case studies were analyzed: private banking activity of one of the largest Polish banks, and a leading Polish asset management company. The following outcome of a comparison between foreign and Polish financial institutions was obtained: Polish HNWIs, while less wealthy, are in average more profitable for their money managers, and employees of Polish financial institutions are more efficient (for theiremployers) in wealth management process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Birchler U., Bührer Ch., Ettlin D., Forrer F., The International Private Banking Study 2011, Department of Banking and Finance, University of Zurich.
  2. "Gazeta Giełdy - Parkiet" z 13.05.2013.
  3. Global Wealth Databook 2012, Credit Suisse, October 2012.
  4. Global Wealth 2012. The Battle to Regain Strength. Boston Consulting Group Report, May 2012.
  5. Płókarz R. (2011), Private banking we współczesnej bankowości detalicznej, w: Współczesna bankowość detaliczna, red. A.Szelągowska, CeDeWu, Warszawa.
  6. Płókarz R. (2012), Bankowe bonusy w systemie zarządzania przez cele (MbO) - założenia i realizacja. Ograniczenia w ramach zarządzania ryzykiem systemowym, "Problemy Zarządzania" vol. 10, nr 4 (vol. 39), t. 1.
  7. Materiały wewnętrzne Banku BPH.
  8. Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2012, KPMG.
  9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Caspar Asset Management SA w 2012 r.
  10. World Wealth Report 2012. Cap Gemini - RBC Wealth Management.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu