BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Posadzińska Iwona (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Kompetencje marketingowe jako czynniki rozwoju zagranicznego rynku w przedsiębiorstwach budowlanych
Marketing Competencies as the Factors of Development of Foreign Market in Building Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 523-530, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Marketing międzynarodowy, Budownictwo, Wizerunek przedsiębiorstwa, Strategia marketingowa
International marketing, Construction sector, Company image, Marketing strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule dokonano analizy znaczenia i komunikacji marki w procesie budowania wizerunku przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu. Na tle ofensywnych i defensywnych motywów wejścia oceniono poziom zdolności marketingowych. Weryfikację ilościową przeprowadzono na podstawie badań ankietowych zrealizowanych na terenie całej Polski na próbie 150 podmiotów w 2011 r. Zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw wiązała się z realizacją celów rynkowych. Analiza kompetencji marketingowych w zakresie czterech obszarów: zarządzania relacjami z klientem, organizacji i zarządzania kanałami dystrybucji, zarządzania produktem i rozwojem nowych produktów, potwierdziła ich duże znaczenie w działalności poza rynkiem macierzystym. Największą wagę przywiązywano do tworzenia kanałów docierania do klientów oraz rozwoju nowych produktów. (abstrakt oryginalny)

In the article we have analyzed the meaning and communication of the brand in the process of creating the image of an organization in an international surrounding. In the background of offensive and defensive motives of entrance. The quantity verification was conducted on the basis on survey. The research was conducted on 150 subjects on the territory of Poland in 2011. Foreign expansion of businesses was connected with the implementation of marketing aims.The analysis of marketing competencies in four areas - customer relation management, organization and management of distribution channels, product management and new product development confirmed their big meaning for performance outside the home market. The biggest emphasizes were put on creating channels of reaching customers, as well as developing new products which confirmed the previous assessments of innovation carried out by the respondents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czinkota M.R., Ronkainen J.A. (1966), Global Marketing, The Dryden Press, Forth Worth.
 2. Duliniec E. (2007), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 3. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J. (2000), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Hutt M.D., Speh T.W. (1997), Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jeannet J.P., Hennessey H.D. (1992), Global Marketing Strategies, Houghton Mifflin, Boston.
 6. Kotler P., Pfoertsch W. (2008), Zarządzanie marką w segmencie B2B, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H. (2007), Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Pyron M. (2010), Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E. (1995), Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa.
 11. Szulce H., Janiszewska K. (2006), Zarządzanie marką, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań .
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu