BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżet główny na podstawie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
The Main Budget in Activity Based Costing in Car Transport Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 333-342
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Rachunek kosztów, Budżetowanie, Transport samochodowy
Cost accounting, Budgeting, Motor transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sporządzanie budżetu głównego według działań może odegrać ważną rolę w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej ze względu na dostarczanie menedżerom wielu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji zarządczych. Budżety według działań pozwolą w pełni kontrolować koszty pośrednie.(abstrakt oryginalny)

The preparing main budget in activity based budgeting in enterprises of car transport can be important part in delivery many information managers to undertaking decision management. The budgets in activity based budgeting will permit fully to control indirect costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Konstantyn, Wprowadzenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  2. K. Konstantyn, Wprowadzenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej wyniki badań, w; Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. K. Konstantyn, Organizacja rachunku kosztów w małych i średnich przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, w: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. K. Czubakowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 180.
  4. G.B. Moriarty, Defining the Approaches, "Financial Executive" 2001, nr 1, s. 59.
  5. Ch.T. Horngren, Management Accounting: Some Comments, "Journal of Management Accounting Research" 2004, t. 16, s. 207- 211.
  6. S.S. Serritzlew, Linking Budgets to Activity: A Test of the Effect of Output-Purchase Budgeting, "Public Budgeting & Finance" 2006, nr 2, s. 101.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu