BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Krzysztof
Title
Wpływ pomarańczowej rewolucji na ukraiński system polityczny
The Impact of the Orange Revolution on the Political System of Ukraine
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 211-227, bibliogr. 34 poz.
Keyword
System polityczny, Konstytucja, Sytuacja polityczna, Sytuacja gospodarcza
Political system, Constitution, Political situation, Economic situation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomarańczowa rewolucja jest zwykle oceniana jako wyraz nadziei społecznych na zreformowanie państwa powiązany z przyrzeczeniem uzdrowienia sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej na Ukrainie przez jej liderów po rządach Leonida Kuczmy. Reformatorzy zapowiadali koniec władzy oligarchii, przeprowadzenie reformy konstytucyjnej, oparcie systemu politycznego na legitymacji społeczeństwa obywatelskiego i obranie kursu w polityce zagranicznej na integrację ze strukturami europejskimi. Wbrew oczekiwaniom wydarzenia 2004 r. nie stały się jednak impulsem do odejścia od poradzieckiego modelu regionalno-oligarchicznego. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of the Orange Revolution and its influence on the political system of Ukraine. Generally, the events of 2004 are perceived as a democratic breakthrough in the modern political history of this country. In reality it turned out to be a revolution only by name. Behind a democratic façade the socalled revolution turned into an act of disobedience of disappointed clannish and oligarchic structures to the former president, Leonid Kuchma. The international observers had an impression, that Ukrainian events were a continuation of the democratization processes started by the fall of the Soviet Union. The article seeks answers to the questions concerning the true nature of the events of 2004 in Kiev, how were they influenced by the post-soviet experiences of the Ukrainian state and society, and finally was the Orange Revolution truly a step toward democratization of the post-soviet space? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Avioutskii A., Aksamitne rewolucje, Dialog, Warszawa 2007, s. 66 i nast.
 2. Baylis T. A., Presidents versus Prime Ministers: Shaping Executive Authority in Eastern Europe, "World Politics" 1996, Nr 3, s. 297-324.
 3. Carothers T., The End of the Transition Paradigm, "Journal of Democracy" 2002, Nr 13, s. 10.
 4. D'Anieri P., Democracy Unfulfilled: the Establishment of Electoral Authoritarianism in Ukraine. A Decade of Independence, "Journal of Ukrainian Studies" 2001, Nr 26, s. 13-36.
 5. Darden K. A., Blackmail as a Tool of State Domination: Ukraine under Kuchma, "East European Constitutional Review" 2001, Nr 10, s. 67-71.
 6. Ducyk D., Kazhdomu prezidentu po konstitucii, "Ukrainskaia Pravda", http://www.pravda.com.ua/ru/news_print/2009/6/26/95171.html (30.07.2009).
 7. Eberhardt A., Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy, OSW, Warszawa 2009, s. 19.
 8. Gel'man V., Out of the Frying Pan into the Fire? Post-Soviet Regime Changes in Comparative Perspective, "International Political Science Review" 2008, Nr 29 (2), s. 157-180.
 9. Hale H. E., Democracy or Autocracy on the March? The Colored Revolutions as Normal Dynamics or Patronal Presidentialism, w: Aspects of the Orange Revolution 6: Post-Communist Democratic Revolutions in Comparative Perspective, red. T. Kuzio, A. Umland, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2007.
 10. Igor Kołomojski - fantom ukraińskiego biznesu, http://www.wnp.pl/arty-kuly/igor-kolomojski-fantom-ukrainskiego-biznesu,4944.html (02.01.2011).
 11. Karatnycky A., Ukraine's Orange Revolution, "Foreign Affairs" March/April 2005, http://www.foreignaf-fairs.com/articles/60620/adrian-karatnycky/ukraines-orange-revolution (27.12.2010).
 12. Katchanovski I., Regional Political Cleavages, Electoral Behavior and Historical Legacies in Post-Communist Ukraine, w: Aspects of the Orange Revolution 3. The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections, red. A. Umland, I. Bredies, V. Jakuszyk, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2007, s. 54 i nast.
 13. Koziurba M., Politichnaia reforma v Ukrainii mozhliva i bez radikolnoi zminy Konstitucii, "Parliament" 2003, nr 7, s. 15.
 14. Kubicek P., Delegative Democracy in Russia and Ukraine, "Communist and Post-Communist Studies" 1994, Nr 27, s. 423-441.
 15. Kuzio T., Regime Type and Politics in Ukraine under Kuchma, "Communist and Post-Communist Studies" 2005, Nr 38, s. 170.
 16. Lenieckij S., Politicheski Rezhim v Ukrainii (1991-1997), w: Politologia: Posibnik dla studentom vuziv, red. O. Babkina, V. Gorbatenko, Akademia, Kijow 1998, s. 192.
 17. Łabuszewska A., Pomarańczowa rewolucja, próba zrozumienia przyczyn, OSW, Warszawa 2005, s. 5 i nast.
 18. Martyniuk R., Problemy legitymacii zmishanoj formy pravlinnia v suchasnoj Ukrainii, "Vybory i Demokratia" 2009, nr 1, s. 52.
 19. Masztaler O., Reforma konstytucyjna na Ukrainie: poszukiwanie optymalnego systemu rządów czy walka o władzę?, w: Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 139.
 20. Matsijewskij J., Elity ukraińskie przed i po rewolucji pomarańczowej, w: Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 21. Matsijewskij J., Transformacja reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji (interpretacja instytucjonalna), w: Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, red. T. Bodio, ASPRA-JR, Warszawa 2010, t. 1, s. 551.
 22. McFaul M., The Orange Revolution in a Comparative Perspective, w: Revolution in Orange. The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough, red. A. Aslund, M. McFaul, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 2006, s. 165-197.
 23. Neef Ch., M. Schepp, Disillusionment in Ukraine. The Sad End of the Orange Revolution, "Der Spiegel", http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,671561,00.html (29.12.2010).
 24. Polochalo V., Political Power and Political Elite, w: The Political Analysis of Post-Communism, red. J. Bystryjski, V. Polochalo, S. Makejew, O. Dergachow, Political Thought, Kiev 1995, s. 143-161.
 25. Popow D., Milstein I., Pomarańczowa księżniczka. Zagadka Julii Tymoszenko, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2007.
 26. Rank H., Heidenheim S., The Legal Evolution behind the Orange Revolution, w: Aspects of the Orange Revolution 3. The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections, red. A. Umland, I. Bredies, V. Jakuszyk, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2007.
 27. Razumkov Centre, Is the situation in Ukraine developing in a right or wrong way? (recurrent, 2004-2009), http://www.uceps.org/eng/poll.php?poll_id=66 (31.08.2010).
 28. Reporters Sans Frontieres, Press Freedom Index, http://en.rsf.org/spip.php?page=classement&id_rubri-que=1001 (01.09.2010).
 29. Terzi E., Pol politicheskih partii v formirovanii instytutu Prezidenta (1991-1996), "Nauka, Religia, Suspilstvo" 2004, nr 2, s. 158-170.
 30. Ukraine analyst, red. T. Kuzio, http://www.taraskuzio.net/uafree_files/UA6.pdf (30.08.2010).
 31. Ukraine's Election: Five Years on in Kiev, "The Economist" 21.01.2010.
 32. v. Zon H., Political Culture and Neo-Patrimonialism under Leonid Kuchma, "Problems of PostCommunism" 2005, Nr 52, s. 12-22.
 33. Way L. A., Rapacious individualism and Political Competition in Ukraine, 1992-2004, w: Aspects of the Orange Revolution 1. Democratization and Elections in Post-Communist Ukraine, red. P. D'Anieri, T. Kuzio, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2007.
 34. Wilson A., Foreign Intervention in the 2004 Elections: 'Political Technology' versus NGOs, w: Aspects of the Orange Revolution 3. The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections, red. A. Umland, I. Bredies, V. Jakuszyk, Ibidem-Verlag, Stuttgart 2007.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu