BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Orientacja na klienta a problem wykluczenia cyfrowego
Client Orientation and the Problem Digital Divide
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 541-551, rys. ,tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Relacje z klientami, Zarządzanie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Wykluczenie cyfrowe
Relationships with customers, Management, Information and Communication Technology (ICT), Digital divide
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia i podtrzymywania relacji przedsiębiorstwa z jego klientami. Zasadniczą rolę odgrywają w niej wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one z jednej strony doskonałym narzędziem budowania trwałych relacji z klientami, jednak z drugiej strony może pojawić się problem tzw. luki cyfrowej. Zjawisko można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, m.in. społecznej, ekonomicznej i demograficznej. Stąd ilustracją badanego zjawiska są wybrane dane statystyczne obrazujące wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach oraz przez indywidualnych klientów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the concept of creating and maintaining business relationships with its customers. Play a key role in the use of ICT. They are on the one hand a great tool for building lasting relationships with our customers, but on the other hand, it can be a problem so. Digital Divide. This phenomenon can be seen at different levels: including social, economic and demographic. Hence the illustration of the phenomenon under study are selected statistics illustrating the use of ICT in enterprises and by individual customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M. (2003), Galaktyka Internetu, Rebis, Poznań.
 2. Cheverton P. (2001), Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Cuneo C. (2002), Globalized and Localized Digital Divides along the Information Highway: A Fragile Synthesis across Bridges, Ramps, Cloverleaves and Ladders, University of Saskatchewan, Hamilton.
 4. DiMaggio P. (2001), Social Implications of the Internet, "Annual Review of Sociology" nr 27.
 5. Dobiegała-Korona B. (2012), Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa; "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 2.
 6. European Commision, Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu.
 7. Fong E., Wellman B., Kew M., Wilkes R. (2001), Correlates of the Digital Divide: Individual, Household and Spatial Variations, Department of Sociology, University of Toronto.
 8. Fonfara K. (2004), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Mosberger K., Kaplan D., Michele G.A. (2008), Going Online Without Easy Access: A Tale of Three Cities, "Journal of Urban Affairs" nr 5, vol. 35.
 10. Otto J. (2004), Marketing relacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Pańkowska M., Sroka H. (2002), Systemy informatyczne organizacji wirtualnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Peppers D., Rogers M. (1997), Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age, Piatkus, London.
 13. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 14. Report Forrester Research "European Online Retail Forecast: 2011 to 2016".
 15. Rydel M., Ronkowski C. (1995), Marketing partnerski, "Marketing i Rynek" nr 9.
 16. Sagan A. (2003), Marketing relacyjny; www.dane-wiedza-sukces.pl/czytelnia/marketing/relacyjny.pdf.
 17. Sznajder A. (1993), Sztuka promocji, Business Press, Warszawa.
 18. Sztucki T. (1999), Encyklopedia marketingu; Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 19. www.stat.gov.pl/gus.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu