BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy
Communication Characteristics in Models of Knowledge-Based Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 569-579, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Organizacje oparte na wiedzy, Organizacje uczące się, Organizacja fraktalna, Organizacje sieciowe
Knowledge-based organisations, Learning organisations, Fractal organisation, Network organisations
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy. Artykuł został zrealizowany poprzez studia literatury polskiej i anglojęzycznej. Opracowanie zawiera charakterystykę organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i fraktalnej oraz sugestie autora dotyczące komunikacji w opisanych modelach organizacji opartych na wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Article is presented the issue of communication in models of knowledge-based organizations. Article was carried out by studying Polish and English-language literature. The study contains the characteristics of a learning organization, intelligent organization, virtual organization and fractal organization and author's suggestionson communication in described knowledge-based organization models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fisher D. (1993), Communication in organizations, West Publishing Company, St. Paul.
 2. Frahm J., Brown K. (2006), Developing communicative competencies for a learning organization, "The Journal of Management Development" 25, 3-4.
 3. Knapp-Stefaniuk A., Elastyczne struktury organizacyjne i narzędzia teleinformatyczne, www.wsz-pou.edu.pl/ biuletyn/?strona=biul_wyzzarz&nr=10&p=.
 4. Kordel P., Kornecki J., Kowalczyk A., Krawczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J. (2010), Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa.
 5. Łasiński G. (2007), Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce, PWE, Warszawa.
 6. Matejuk J., Zasadnicze cechy organizacji wirtualnej, www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_wirt&nr=5,.
 7. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 9. O Klastrze LifeScience, www.lifescience.pl/o-klastrze-lifescience.
 10. Pietruszka-Ortyl A. (2007), Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia, w: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Difin, Warszawa.
 11. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2011), Komunikacja w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 12. Rich W.C. (1998), Spontaneous talk, linguistic capital, and diversity. Communication in Knowledge-Based Organizations, "Administration & Society" July 30, 3.
 13. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu