BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oksanych Oleksandr E. (Politechnika Świętokrzyska), Słomińska-Okła Maria (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Title
Rozwój RSI a wzrost kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Development of Regional Innovation System of and Growth of Intellectual Capital of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 593-600, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Innowacje, Kapitał intelektualny, Regionalne systemy innowacyjne (RSI)
Innovations, Intellectual capital, Regional Innovation System
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wpływ rozwoju Regionalnego Systemu Innowacji na wzrost składników intelektualnego kapitału przedsiębiorstw. Przedstawiono najważniejsze funkcje Regionalnego Systemu Innowacji i ich oddziaływanie na kreowanie składników rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Wskazano główną rolę kreowania proinnowacyjnych postaw personelu i rozwoju infrastruktury innowacji w ramach RSI dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenia ich konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The article shows the impact of the development of the regional innovation system on the growth of the components of intellectual capital companies. The paper presents the key features of the regional innovation system and their impact on the creation of components of the market value of the company. Author s pointed out the key role of a creating innovation-oriented attitudes of staff and the development of innovation infrastructure within the regional innovation system for the growth of innovativeness of enterprises and enhance their competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bukowski M., Szpor A, Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
  2. Grajkowski Z., Bariery rozwoju innowacji w Polsce. Wybrane uwagi i postulaty. www.gpventures.pl/repository/ files/Bariery_rozwoju_innowacji_Zygmunt_Grajkowski_GPVI.pdf.
  3. Klepka M. (2005), Raport - Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa.
  4. Nogalski B., Wójcik-Karpacz J., Karpacz J., Szpitter A. (2007), Stymulatory i hamulce aktywności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym, w: Znaczenie innowacji dla rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
  5. Okoń-Horodyńska E., wypowiedź, www.case-research.eu/sites/default/fi les/Okon-Horodynska.pdf.
  6. Oksanych O.E. (2007), Regionalny system innowacji i mnożnikowe efekty jego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Seria: Nauki Ekonomiczne. Zeszyt nr 35, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
  7. Oksanych O.E. (2007), System innowacji regionu i określenie beneficjentów projektu, w: Raport Kluczowych Branż Regionu, red. L. Płonecki, K. Grysa, Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2 06/U), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce.
  8. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu