BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Global Value Chains and Networks - who Creates and who Captures Value from Innovations
Globalne sieci i łańcuchy wartości - kto tworzy i kto zawłaszcza wartość z innowacji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 609-617, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Globalizacja, Łańcuch wartości, Innowacje
Globalization, Value chain, Innovations
Note
streszcz., summ..
Abstract
Globalne łańcuchy wartości podlegają procesom dekompozycji. Pionowo zintegrowane struktury są stopniowo zastępowane strukturami sieciowymi. Procesy kreowania i zawłaszczania wartości w sieciach przedsiębiorstw są w istotnym stopniu determinowane mechanizmami koordynacji i nadzoru (governance). Zawłaszczenie wartości z produktów innowacyjnych jest uwarunkowane stopniem zaawansowania rozwoju standardu technologicznego, reżimem zawłaszczenia, komplementarnością produktów i usług, a także siłą przetargową uczestników sieci wartości. (abstrakt oryginalny)

Global value chains undergo the process of continuous decomposition. Vertically integrated companies are gradually converted into network structures. Processes of value creation and value appriopriation within networks may be explained using the PFI or IO frameworks. Thus, the value capture position of a firm depends, on one hand, upon existence of dominant design, appropriablity regime and the need for complementary assets and on the other hand, upon the bargaining power of the firm (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abernathy W., Utterback J. (1987), Patetrns of innovationin technology, "Technology Review" vol. 80.
  2. Dedrick J., Kraemer K., Linden G. (2009), Who profits from innovation in global value chains?: a study of the iPod and notebook PCs, "Ïndustrial and Corporate Change" vol. 19, iss. 1.
  3. Dicken P., Kelly P.F, Olds K. (2001) Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analyzing the global economy, "Global Networks" vol.1, iss. 2.
  4. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), The governance of global value chains, "Review of International Political Economy" vol. 12, iss. 1.
  5. Jacobides M., Knudsen T., Augier M. (2006), Benefiting form innovation: value creation, value appropriation and the role of industry architectures, "Research Policy" vol. 35, iss. 8.
  6. Porter M. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
  7. Teece D. (1986), Profiting from technological innovation, "Research Policy" vol. 15.
  8. Teece D.. Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management. "Strategic Management Journal" vol. 18, iss. 7.
  9. West J., Dedrick J. (2000), Innovation and control in standards architecutres: the rise and fall of Japan's PC-98, "Information Systems Research" vol. 11, iss. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu