BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewieczek Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Lean management jako innowacja zarządcza w szpitalu
Lean Management as an Innovation Management in Hospital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 629-639, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Ochrona zdrowia, Szpitalnictwo, Odchudzone zarządzanie
Management in healthcare, Health care protection, Hospital service, Lean management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Koncepcja lean management, rozumiana jako filozofia zarządzania przedsiębiorstwem, ma na celu "odchudzenie" przedsiębiorstwa z występującego marnotrawstwa. Osiągane jest to poprzez odpowiednią organizację procesu tworzenia produktu dla klienta, która pozwala na eliminację czynności nieprzynoszących wartości. W efekcie skraca się czas realizacji produktu, wzrasta jakość obsługi i zadowolenie klienta, następuje uporządkowanie procesów w jednostce i ograniczenie zużycia zasobów. Koncepcja, pierwotnie dedykowana dla przedsiębiorstw produkcyjnych, znajduje coraz częstsze zastosowanie w branży usługowej. Uwzględniając obecną sytuację majątkową szpitali, rosnące wymagania pacjentów, konkurencję i dostęp do źródeł finansowania, należy podkreślić, że potencjał wykorzystania lean management w jednostkach ochrony zdrowia jest duży. (abstrakt oryginalny)

Lean management, understood as specific philosophy of business management, concern on resource waste elimination. This is achieved through proper organization of the process for creating product for customer, which allows to eliminate activities that not create this value. As a result there is a reduction of the product delivery time, health care services quality increase, as well as customer satisfaction. There is also appropriate order in processes and reduction in resource consumption. Lean was dedicated for manufacturing companies, but its application in services companies is still growing. According to current financial situation of hospitals, increasing demands of patients, competition and access to funding sources, possibility for its use in health care is considerable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cho H. (2006), Squeezing the FAT from Heath care: Hospital finds that Lean Management improves efficiency and patient care, "McClatchy - Tribune Business News", Sep. 17.
 2. Graban M. (2011), Lean Hospitals - doskonalenie szpitali, poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu, ProdPublishing, Wrocław.
 3. Holly R., Suchecka J. (red.) (2009), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa.
 4. Locher D. (2012), Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 5. Łazicki A. (red.) (2011), Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki lean management i kazein, Wiedza i Praktyka,Warszawa.
 6. Panchak P. (2003), Lean health care? It works!, "Industry Week" 252 (11).
 7. Protzman Ch., Mayzell G., Kerpchar J. (2010), Leveraging Lean in Healthcare. Transforming Your Enterprise into a High Quality Patient Care Delivery System, Productivity Press, New York.
 8. Rudawska I. (red.) (2011), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 54, Bydgoszcz.
 9. Rudawska I., Urbańczyk E. (red.) (2012), Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 10. Sayer N.J., Williams B. (2007), Lean for Dummies, Wiley.
 11. Shiver J.M., Eitel D. (2012), Szpitalny oddział ratunkowy. Zarządzanie operacyjne i optymalizacja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Sułkowski Ł., Seliga R. (red.) (2012), Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce, Difin, Warszawa.
 13. W "szczupłych" szpitalach pacjenci szybciej zdrowieją (2010), rozmowa z D. Jonesem, www.wroclaw.gazeta.pl/ wroclaw/2029020,35771,8058969.html (dostęp: 29.04.2013).
 14. Womack J., Jones D.T., Roos D. (1991), The Machine that Changed the Word, HarperPerenial, New York, 1991.
 15. Womack J.M., Jones D.T. (2012), Lean thinking - szczupłe myślenie, ProdPublishing, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu