BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ barier na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Małopolsce w latach 2008-2010
Barriers of Innovative Activity in Malopolskie Voivodeship in 2008-2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 641-649, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Innowacje, Przemysł, Region
Innovations, Industry, Region
Note
streszcz., summ..
Abstract
Realizacja procesu innowacyjnego jest uwarunkowana wieloma czynnikami, które charakteryzują się pozytywnym lub negatywnym oddziaływaniem. Czynniki o charakterze pozytywnym, czyli stymulanty, mogą wspomóc bądź przyspieszyć tworzenie lub implementację nowych, innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony czynniki negatywne, czyli destymulantanty, stanowią ograniczenie, a zatem mogą w znacznym stopniu utrudnić procesy innowacyjny - pozyskiwania/tworzenia nowych lub udoskonalonych technologii/wyrobów/usług/. Celem artykułu jest sformułowanie wniosków dotyczących ograniczeń wpływających na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w obrębie małopolskiego regionalnego systemu innowacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 500 przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008-2010. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to identify the main factors, which are can be perceived as barriers to the implementation of new or improved products/technologies. This might affect on the regional industrial system and determine the boundary conditions to create a model structure of regional innovation network with the specificity of malopolskie voivodeship. The research was conducted in 2008-2010 on a group of 500 industrial companies in Malopolskie region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. (2001), Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 2. Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (1998), Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Gruszczyński M., Kluza S., Winek D. (2003), Ekonometria, WSHiFM, Warszawa.
 4. Jasiński A.H. (2014), Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia,Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Lozano-Platonoff A., Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S. (2006), Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 1.
 6. Matusiak K., Guliński J. (red.) (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 7. Mroczko F. (2004), Wybrane uwarunkowania i problemy zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1014, Wrocław.
 8. Piątkowski Z., Sankowski M. (2001), Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 9. Świadek A. (2007), Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Poznańska K. (2002), Konkurencyjność a innowacyjność polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 951, Wrocław.
 11. Rychtowski S. (2004), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania innowacyjności a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045, Wrocław.
 12. Whitfield P.R. (1979), Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu