BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawski Wojciech
Title
Wpływ zbrojeń na równowagę gospodarki socjalistycznej
Influence of Armaments on Socialist Economy's Balance
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 3, s. 59-87, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Postęp techniczny, Gospodarka socjalistyczna, Równowaga gospodarcza
Technical progress, Socialist economy, Economic equilibrium
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niektóre problemy związane ze stykiem gospodarki i wojny są stare jak świat, inne mają stosunkowo późną metrykę. Na początek zatem spróbujmy określić, jakie nowe problemy w tej dziedzinie pojawiły się w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Przez całe wieki wysiłek wojenny postrzegany był przede wszystkim jako problem finansowy. Co więcej, wydatki na wojsko stanowiły jeśli nie całość, to w każdym razie przytłaczającą większość obciążeń finansowych państwa. Zarówno edukacja, jak i opieka społeczna czy budowa infrastruktury, nie mówiąc już o polityce gospodarczej, nie były domeną aktywności ekonomicznej państwa. Z tego punktu widzenia wydatki wojenne nie stanowiły konkurencji dla wydatków innego rodzaju, nie odciągały środków od innych celów (w każdym razie nie robiły tego bezpośrednio). Z tego punktu widzenia sytuacja zaczęła się szybko zmieniać w XX stuleciu, w miarę etatyzowania gospodarki. Zbrojenia zaczęły odciągać środki od innych celów społecznych, przyczyniając się do pauperyzacji społeczeństwa. Wpływały też destabilizująco na gospodarkę, tworząc popyt, ale nie dostarczając podaży dóbr na rynek. Były zatem żywym zaprzeczeniem prawa Saya i generowały inflację. Dzięki tym swoim cechom okazały się skutecznym instrumentem interwencjonizmu państwowego, ale na dłuższą metę były w gospodarce rynkowej raczej obciążeniem. (fragment tekstu)

In the socialist economy, as opposed to the market regulated one, armaments did not help to stimulate the economy of the country. They were but a burden in view of priorities oficially declared by the political economics of socialism. However, since the first five -year plan which had outlined the socialist model of economy in the USSR, the armaments industry used to be the main beneficiary of the heavy industry priority and its ultimate defender. The armaments can be considered as an element seriously influencing the economic balance only after the Stalinist era. Earlier the macroeconomic policy had not given top priority to economic equilibrium. In Poland the years 1951-1954 brought the growth of power characteristic of a period prior to the outbreak of a war. It coincided with the process of building the foundations of the socialist modernisation of the country and determined the structure of Polish economy for decades. The next growth of power took place in 1977 and eventually became the final nail in the coffin for the socialist economy. For a short while after 1956 the range of the army' s indepen- dence from the USSR grew so wide that it could inspire modernisation ideas in the science and technology sector. In early 1960's, however, they were prevented under the soviet pressure. After that period any modernisation impulses from the army could hardly be noticed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babula J., Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej, Warszawa 1998, s. 41.
 2. Brzeziński M., Wschód czerwonego księżyca. Wyścig o dominację w kosmosie, Kraków 2009.
 3. Chang Juin, Holliday J., Mao, Warszawa 207, s. 479 i nast.
 4. Decalo S., Zamachy stanu i reżimy wojskowe w Afryce, w: Wojsko i społeczeństwo w Trzecim Świecie, red. R. Stemplowski, Warszawa 1979, s. 250 i nast.
 5. Fursenko A., Naftali T., Tajna wojna Chruszczowa, Warszawa 2007.
 6. Gaddis J. L., Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007, s. 103.
 7. Hanson V. D., Właściwy człowiek, w: Zimna wojna, red. R. Cowley, Warszawa 2009, s. 272-289.
 8. Jacquet P. E., Zagadnienie strategii zachodu. Strategia peryferyjna a bomba atomowa, Warszawa 1957, s. 137 i nast.
 9. Kajetanowicz J., Polskie wojska lądowe w latach 1945-1960, Toruń 2005, s. 427-428.
 10. Kazimierski Z., Polski przemysł zbrojeniowy w latach 1945-1955, Warszawa 2005, s. 217-220.
 11. Lavery B., The Ships of the Line, Vol. 1: The development of the battlefleet 1650-1850, London 1983, s. 151-192.
 12. Liddell Hart R. B., Strategia. Działania pośrednie, Warszawa 1959.
 13. Massie R. K., Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście wielkiej wojny, Gdańsk 2004.
 14. Ostaszewski P., Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Warszawa 2000.
 15. Pióro T., Armia ze skazą, Warszawa 1994, s. 161 i nast.
 16. Potyrała B., Fudali R., Od zwycięstwa do upadku. Siły zbrojne Związku Radzieckiego 1945-1991, Warszawa 2009, s. 328.
 17. Potyrała B., Szczegóła H., Czerwoni marszałkowie. Elita Armii Radzieckiej 1935-1991, Zielona Góra 1997, s. 232-238, 374-375.
 18. Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Pułtusk-Warszawa 2010, s. 285 i nast.
 19. Slesdor J., Strategia Zachodu, Warszawa 1958, s. 69-70.
 20. Szymański A., Zły sąsiad. Niemcy 1932-1939 w oświetleniu polskiego attaché wojskowego w Berlinie, Londyn, b.d.w., s. 163-164.
 21. Volkmann E. O., Wielka Wojna 1914-1918, Warszawa 1925, s. 1-6, 216-219.
 22. Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, red. I. Koliński, Warszawa 1978, s. 93-116.
 23. Zaubok V., Nieudane imperium. ZSRR okresu zimnej wojny od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2010, s. 232.
 24. Zieliński J., Mikołajczuk M., Historia polskiego lotnictwa wojskowego 1945-1962, Warszawa 2010, s. 106.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu