BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukietyńska Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Czekała Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Otwarte Fundusze Emerytalne w latach 2000-2010 a przyrost PKB w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 22, s. 23-33, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Reforma systemu emerytalnego, Stopa zwrotu, Produkt krajowy brutto (PKB)
Investment funds, Pension system reform, Rate of return, Gross domestic product (GDP)
Note
streszcz.
Company
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstract
W pracy autorzy analizują realny dochód Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce w latach 2000-2010. Głównym problemem jest porównanie z przyrostem PKB. Z wysokim prawdopodobieństwem zostało wykazane, że zyskowność OFE jest wyższa niż przyrost PKB.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  3. http://www.money.pl/fundusze/, dostęp: 15.02.2011.
  4. http://www.stat.gov.pl/gus, dostęp: 15.02.2011.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu