BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lahutta Karolina
Title
Finanzerzziehung als Determinante der Entwicklung des Versicherungsbewusstseins in Polen
Insurance Education as determinant of Increasing Insurance Awareness in Poland
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 51, s. 27-53, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Świadomość ubezpieczeniowa, Ochrona ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia społeczne
Insurances, Insurance awareness, Insurance protection, Social insurance
Note
Zsfg., summ.
Abstract
Insurance awareness may be defined as a knowledge and skills that enable rational usage of insurance protection. This knowledge regards to the three aspects: understanding of protective function of the insurance and its using in risk managing, understanding type of risk and rational matching the insurance products to different kinds of risks, knowledge how to act in a particular stage of an insurance relation, including understanding the general terms of insurance. Lack or a low level of insurance awareness causes very undesirable economic results in a range of housekeeping, companies gains or even country's budget. Therefore it is very important to increase the social insurance consciousness. The best way is to spread and develop the knowledge and skills needed to understanding insurance matters via educational programs. Many institutions are involved into this process. First of all, some of the insurance matters are included into high school's and some studies programs, especially in economic studies. However in many cases the present and the range of the principles of insurance knowledge in studies programs seem to be conditioned by decision of school authorities. This school knowledge is complemented by information supplied by different initiatives driven by stakeholders that aim is to support social desirable behaviours and to equipped the citizens with the knowledge they need when making important decisions for themselves. Public authorities, non-profit organisations, institutions that are in charge of insurance market are actively involved in increasing insurance awareness through country and Europe-wide actions. They try to get to the citizens via attractive instruments as leaflets brochures etc., printed toolkits/handbooks website, films, TV, radio programmes, information hotline, games, articles in national newspapers, e-leaming portals. In education of the insurance-awareness customers should be also involved the main players on the insurance market. By correctly developed products and selling process insurance companies may increase knowledge and skills of their customers. Also the right shaped marketing campaign and public relations should bring the knowledge of insurance the customer forward. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bezzina G., Przyspieszony rozwój edukacji finansowej - przewidywanie przyszłości, Rozprawy Ubezpieczeniowe, Heft 4 (1/2008).
 2. Gasmska M., Role and participation of the higher éducation system in the process of insurance éducation, in: Insurance in the Polish segment of the European market, AD 2004, Warszawa 19 maj 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz 2004.
 3. Kot W., Wybrane słownictwo współczesnych orientacji filozoficznych, Verlag der Wirt- schaftsakademie Posen, Poznań 2006.
 4. Kurowski M., Wyzwanie i szansa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Marz/April 2007, No 3 /4.
 5. Kurowski M., Świadomość finansowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Marz/April 2007, No 3/4.
 6. Przybytniowski J.W., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy Ubezpieczeniowe, Heft l(2)/2007.
 7. Słownik społeczny, Verlag WAM, Kraków 2004, Beitrag von D. Pietrzyk-Reeves: Społeczeństwo obywatelskie.
 8. Szromnik A., Rynek ubezpieczeniowy. Społeczne problemy kształtowania i funkcjonowania, Verlag der Wirtschaftsakademie Krakau, Kraków 2001.
 9. Szumlicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, Rozprawy Ubezpieczeniowe, Heft 1.
 10. Szumlicz T., Insurance éducation, w: Insurance in the Polish segment of the European market, AD 2004, Warschau 19. Mai 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz 2004.
 11. Szumlicz T., O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Proceedings der Wirtschaftkammer für Versicherungen und der privât en Leon-Koźmiński-Hochschule fiir Untemehmertum und Management in Warschau, April 2003.
 12. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1969.
 13. Raport CEA, Financial Awareness Initiatives Promoted by the European Insurance Industry.
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzy kierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 15).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.).
 17. http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/capability/index_de.htm.
 18. http://ec.europa.eu/intemal_market/fesis/index.cfm?action=home.
 19. http://www.polbrokers.pl/navigation/IIIkongres/rogowski.html.
 20. http://www.rzu.gov.pl/fundacja-edukacji-ubezpieczeniowej/podstawowe-cele
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu