BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urban Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Twórczość naukowa profesora Wincentego Stysia
The Scientific Work of Professor Wincenty StyśŒ
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 7-13, bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Przegląd dorobku naukowego, Pracownicy naukowi
Overview of scientific achievements, Academic staff
Note
streszcz., summ.
Styś Wincenty
Abstract
Podjęto próbę przypomnienia postaci prof. dr hab. Wincentego Stysia i Jego dzieła naukowego w związku z pięćdziesiątą rocznicą œśmierci. Przedstawiono w skrócie drogę życiową prof. W. Stysia oraz dokonano przeglądu Jego dorobku naukowego, koncentrując się na najważniejszych pracach. Wskazano też najważniejsze kierunki badawcze oraz cechy charakterystyczne warsztatu badawczego prof. Stysia. (abstrakt oryginalny)

Article’s aim is to remind people of the scientific work of professor Wincenty Styś. Professor Wincenty Styś was born in 1903 and died in 1860. He was a prominent economist, whose area of expertise was agricultural economics. He worked in Lviv and after the war he worked on creating the academic center in Wrocław. Between 1957 and 1959 he was the rector of Wyższa Szkoła Ekonomiczna (University of Economics) in Wrocław. He wrote many scientific works which had a significant impact on the development of economic sciences in Poland. He was one of the main representatives of the Polish agrarianism. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jasiński J. 1986: Twórczość naukowa i publicystyczna Wincentego Stysia na tle jego epoki i nauki współczesnej. [W:] Z Husowa po berła rektorskie. Wincenty Styś - człowiek, uczony, działacz społeczny. S. Urban (red.). LSW, Warszawa, s. 182-243.
  2. Ładoński W. 1986: Droga życiowa profesora doktora Wincentego Stysia. [W:] Z Husowa po berła rektorskie. Wincenty Styś - człowiek, uczony, działacz społeczny. S. Urban (red.). LSW, Warszawa, s. 105-115.
  3. Styś W. 1931: Na marginesie rozprawy J.G. Triebego: Zehn Jahre polnische Währung. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 1, s. 161-170.
  4. Styś W. 1932: Metryki gruntowe józefińskie i franciszkańskie jako źródła do historii gospodarczej Galicji. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 2, s. 57-92.
  5. Styś W. 1934: Rozdrobnienie gruntów chłopskich w byłym zaborze austriackim od roku 1787 do 1931. Towarzystwo Naukowe we Lwowie.
  6. Styś W. 1936: Wpływ uprzemysłowienia na ustrój rolny. Towarzystwo Naukowe we Lwowie.
  7. Styś W. 1947: Drogi postępu gospodarczego wsi. Studium szczegółowe na przykładzie zbiorowości próbnej wsi Husowa. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
  8. Styś W. 1948: Zagadnienia mechanizacji rolnictwa. Ekonomista, nr 2, s. 40-64.
  9. Styś W. 1959: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe we Wrocławiu.
  10. Styś W. 1961: Nouveau schema interpretatif au "Tableau economique" de Francois Quesnay. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 34.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu