BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Agata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach krajów europejskich
Costs and Profitability of Dairy Farms in European Union
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 67-74, tab., bibliogr. 5 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Przychody, Koszty
Milk production, Arable farm, Revenue, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono kształtowanie się kosztów bezpośrednich produkcji mleka, kosztów pracy i ziemi, budynków, kwoty mlecznej oraz kosztów całkowitych. Najważniejszym źródłem przychodów w analizowanych gospodarstwach były przychody ze sprzedaży mleka. Dodatkowym źródłem przychodów była sprzedaż bydła, a także płatności bezpośrednie oraz pozostałe przychody. Artykuł dostarcza także informacji o dochodowości oraz progach rentowności badanych gospodarstw. Do przeprowadzenia badania wykorzystano dane z gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka zebrane dla Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka (European Dairy Farmers) w 2008 roku. (abstrakt oryginalny)

Costs, outputs and profitability of farms specializing in milk production in 2008 are analyzed in this paper. The analysis made by using European Dairy Farmers data. Research includes milk production, milk yield, milk price, direct costs of milk production, labour related costs, land costs, buildings costs, quota costs, milk and animal returns, farm income and break-even-points. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarnota P. 2009: Koszty produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Roczniki Naukowe SERiA,T. XI, z. 1, s. 72-78.
  2. EDF Report 2009: European Dairy Farmers (EDF). Johann Heinrich von Thünen Institute. Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries. Institute of Farm Economics. Braunschweig.
  3. Krasowicz S. 1996: Analiza i ocena gospodarstw ekologicznych integrowanych i tradycyjnych w rejonie Polski Północno-Wschodniej na tle warunków przyrodniczych i ekonomicznych rolnictwa. IUNG-PIB, Puławy.
  4. Sass R. 2009: Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, T. 96, z. 3, s. 209-224.
  5. Żmija J., Czekaj M. 2009: Czynniki konkurencyjności gospodarstw mlecznych w warunkach globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA, T. XI, z. 1, s. 502-506.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu