BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzaskalik Tadeusz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland), Zawadzka Sylwia
Title
AHP Application to Raw Materials Stock Management
Source
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2007, vol. 2, s. 149-162, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analityczny proces hierarchiczny, Gospodarka surowcowa, Logistyka, Modele matematyczne, Rynek ceramiki
Analytic Hierarchy Process (AHP), Raw materials economy, Logistics, Mathematical models, Ceramics market
Note
summ., Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstract
In the paper the problem of choosing logistics methods for control the level of stock is considered. The aim of the paper is to show how the AHP method can be applied for each sort of raw material stock management. For numerical illustration we use nu-merical data from a ceramic factory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Golden B.L., Wasil E.A., Harker P.T.: The Analytic Hierarchy Process, Springer, Heidelberg 1989.
  2. Kempny D.: Zapasy w systemie logistycznym firmy. AE, Katowice 1993.
  3. Krawczyk S.: Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa). C.H. Beck, Warszawa 2001.
  4. Saaty T.L.: The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill Co., New York 1980.
  5. Saaty T.L., Kearns K.P.: Analytical Planning. The Organization of Systems. RWS Publications, Pittsbourgh 1991.
  6. Saaty T.L., Vargas L.G.: The Logic of Priorities. RWS Publications, Pittsbourgh 1991.
  7. Sarjusz-Wolski Z.: Definicje wybranych pojęć z dziedziny zakupu przemysłowego, gospodarki materiałowej i logistyki. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2000, No 7-8, 10, 12.
  8. Sarjusz-Wolski Z.: Wybrane metody regulowania zapasów. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Materiałowej. Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
2084-1531
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu