BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powałka Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bańkowski Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza potencjalnych decyzji, dotyczących wyboru ciągników, podejmowanych przez właścicieli gospodarstw rolnych
Analysis of Potential Selection Decisions of Tractors Made by the Farm Owners
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 271-277, rys., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Zużycie paliwa
Arable farm, Agriculture, Machinery and equipment, Fuel consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano analizy potencjalnych decyzji rolników, dotyczących wyboru ciągników rolniczych. Badaniami objęto 41 gospodarstw rolnych. Przeprowadzono je w formie wywiadu kierowanego, który posłużył do wypełnienia przygotowanej wcześniej ankiety. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie województwa mazowieckiego, których właściciele zainteresowani byli zakupem ciągnika w ramach programu PROW 2007-2013. W strukturze ankietowanych respondentów przeważali posiadacze gospodarstw o powierzchni od 20 do 50 ha, realizujący w większości jednokierunkową produkcję zwierzęcą. Badania wykazały, że rolnicy zainteresowani byli zakupem nowego ciągnika o mocy powyżej 60 KM, oferowanego przez firmy John Deere, Massey Freguson lub New Holland. Głównym kryterium wyboru była moc silnika i zużycie paliwa. (abstrakt oryginalny)

An analysis of the potential decisions of farmers on tractors choice. The study involved 41 farms. The research was conducted in the form of a directed interview, which was used to fill in the questionnaire. Study area consisted of farms in the province of Masovian Voivodship, which the owners were interested in buying the tractor under the PROW 2007-2013. The structure of the surveyed respondents were mostly owners of farms ranging in size from 20 to 50 acres, mostly one-way pursuing animal production. Studies have shown that respondents are interested farmers buying a new tractor with a power of 60 hp offered by John Deere, Massey Freguson or New Holland. The main criterion for selection is the engine power and fuel consumption. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasiak, J. (2008). Koncepcja optymalizacji doboru maszyn w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 47-52.
 2. Bojar, W. (2005). Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji, Bydgoszcz, Wydawnictwo ATR, Rozprawy, nr 14.
 3. Cupiał, M. (2006a). System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(84). 23-29.
 4. Cupiał, M. (2006b). Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 185-190.
 5. Francik, S. (2010). Analiza wykorzystania przez rolników programów komputerowych do wspomagania decyzji. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 47-54.
 6. Łoboda, M.; Krysztofiak, A.; Lenartowicz, M. (2005). System wspomagający decyzję zakupu ciągników i maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 8(68), 211-217.
 7. Lorencowicz, E. (2010). Okres użytkowania ciągników i maszyn w wybranych gospodarstwach rodzinnych województwa lubelskiego. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 27-32.
 8. Muzalewski, A. (2000). Aktywność inwestycyjna i wyposażenie gospodarstw w środki mechanizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 95-102.
 9. Muzalewski, A. (2004). Analiza i ocena wyposażenia gospodarstw w ciągniki oraz ich użytkowania. Inżynieria Rolnicza, 4(59), 121-129.
 10. Napiórkowski, J.; Szczyglak, P.; Obrębki, M. (2011). Analiza czynników w procesie decyzyjnym zakupu ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 145-152.
 11. Rączka, K.; Kowalski, M.; Gąsiorek, S; (2007). Systemy wspomagające podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 205-212.
 12. Skudlarski, J. (2006). Optymalizacja decyzji zakupu maszyn rolniczych na przykładzie ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 4(79), 173-180.
 13. Zając, S. (2010). Ekonomiczno-organizacyjne skutki awarii ciągników rolniczych. Rozprawa doktorska. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu