BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martysz Czesław
Title
Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ekonomiczno-finansową wybranych przedsiębiorstw sektora spożywczego w Polsce w latach 2007-2010
The Impact of the Subprime Crisis on the Economic and Financial Situation of Selected Food Industry Companies in the years 2007-2010
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 126, s. 143-165, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Gospodarka, Przedsiębiorstwo, Kryzys subprime
Economic crisis, Economy, Enterprises, Subprime crisis
Note
summ., streszcz.
Abstract
Badając wyniki okresowe czterech spółek giełdowych z branży spożywczej, trudno było postawić jednoznaczny znak równości pomiędzy światowym kryzysem gospodarczym, spadkiem globalnego popytu na dobra spożywcze oraz spadkiem zysków tychże spółek. Przykładowo, w spółce Wawel nie zanotowano absolutnie żadnych negatywnych zjawisk, zarówno od strony popytowej, jak i organizacyjnej. We wszystkich badanych przedsiębiorstwach zaobserwowano co prawda pewne(fragment tekstu)

The subprime crisis in the United States undoubtedly contributed to the deterioration of the economic situation in Poland. In the case of many companies, the direct result of the crisis was a decline in demand for their goods and services. The article is aimed at the presentation of the ways four food industry stock market companies in Poland coped with the symptoms of crisis. Analysing their economic situation, the author tries to answer the question whether they were able to accurately recognise risks unnoticed before and connected for example with the strong fluctuations of currency rates or non-operational aspects of operation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bakalland wyemituje akcje, "Parkiet" 24.05.2008.
 2. Bakalland: Pifo będzie pracować na pełnych mocach już w 2012 r., "Parkiet" 19.12.2011.
 3. Drewnowska B., Kozmana M., Wieczerzak-Krusińska A., Ceny surowców mogą dalej szkodzić niektórym firmom, "Parkiet" 12.09.2011.
 4. Graal - czy inwestorzy docenią agresywną strategię?, "Parkiet" 07.04.2008.
 5. Kucharczyk K., Bakalland: Wkrótce nowy zakład przetwórstwa owoców, "Parkiet" 07.01.2010.
 6. Kucharczyk K., Bakalland się rozpędza, "Parkiet" 03.09.2010.
 7. Kucharczyk K., Branża spożywcza liczy na udane drugie półrocze 2009 r., "Parkiet" 06.06.2009.
 8. Kucharczyk K., PKM Duda: Sąd zatwierdził układ, "Parkiet" 16.09.2009.
 9. Kucharczyk K., PKM Duda obiecuje coraz lepsze wyniki finansowe, "Parkiet" 25.09.2010.
 10. Kucharczyk K., Rynek ryb mocniejszy, ale nieznacznie, "Parkiet" 30.01.2010.
 11. Kucharczyk K., Wawel: Zyski rosną szybciej niż przychody, "Parkiet" 20.08.2010.
 12. Śliwiński M., Odrodzenie Dudy, "Parkiet" 10.09.2009.
 13. Skonsolidowane roczne, półroczne oraz kwartalne sprawozdania finansowe Bakalland S. A. za okres 07.2007-06.2011.
 14. Skonsolidowane roczne, półroczne oraz kwartalne sprawozdania finansowe Duda S. A. za lata 2007-2010.
 15. Skonsolidowane roczne, półroczne oraz kwartalne sprawozdania finansowe Graal S. A. za lata 2007-2010.
 16. Skonsolidowane roczne, półroczne oraz kwartalne sprawozdania finansowe Wawel S. A. za lata 2007-2010.
 17. Dom Maklerski Millennium S. A., Bakalland, Graal, Helio, Indykpol. W kierunku zdrowszej żywności, raport analityczny, 01.07.2010.
 18. Dom Maklerski Millennium S. A., Bakalland, Helio. Szansa na bakaliowe zyski, raport analityczny, 05.07.2011.
 19. Dom Maklerski Millennium S. A., Bakalland, raport analityczny, 20.05.2009.
 20. Dom Maklerski Millennium S. A., Duda. Mięsna grupa wraca do rentowności, raport analityczny, 12.10.2010.
 21. Dom Maklerski Millennium S. A., Jutrzenka, Wawel. Najlepszy czas dla producentów słodyczy, raport analityczny, 20.12.2010.
 22. Dom Maklerski Millennium S. A., Wawel, raport analityczny, 26.08.2010.
 23. http://bakalland.pl/
 24. http://www.pkmduda.pl/
 25. http://www.graal.pl
 26. http://www.wawel.com.pl/
 27. http://www.gpwinfostrefa.pl/
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu