BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowska Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przemiany i struktura rynku franczyzy w Polsce
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 97-113, bibliogr.1 poz.,tab.,rys.,
Keyword
Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Handel, Usługi
Enterprise network, Trade, Services
Note
summ., streszcz.
Abstract
Reasumując analizę rynku franczyzy w Polsce w ostatnich latach, możemy podkreślić rozwój tej formy współpracy gospodarczej. Z roku na rok wzrasta liczba tego typu powiązań, a franczyza znajduje zastosowanie w coraz to nowych segmentach rynku. W przyszłości można prognozować dalszy przyrost ilościowy systemów franczyzowych, a wraz z nim będą następowały także zmiany jakościowe zachodzące wewnątrz istniejących sieci franczyzowych.(abstrakt oryginalny)

The study analyses franchise relations in Poland in the period of 2003-2010. It presents empirical data from the quantitative perspective to characterise the structure of the franchise market in Poland as well as the transformations in the individual years and segments of this market. It analyses the changes in the level of incomes and investment in individual segments of the franchise market. To conclude, it characterises trends and development prospects of the market of this kind of relations in Poland from the international perspective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ziółkowska M. i in., Raport o franczyzie w Polsce 2010, Profit System Sp. z o.o., Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu