BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Wojciech
Title
Handel zagraniczny Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Foreign Trade of Poland upon Its Accession to the European Union
Source
Wspólnoty Europejskie, 2009, nr 2 (195), s. 3-11, tab., wykr.
Keyword
Handel międzynarodowy, Eksport, Import, Obroty handlowe
International trade, Export, Import, Trade turnover
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W 2009 r. mija pięć lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Okres ten to czas szybkiego wzrostu obrotów handlowych, a także dalszych zmian strukturalnych. Członkostwo w UE wpłynęło na strumienie polskiego handlu przede wszystkim za pośrednictwem działalności inwestorów zagranicznych i rosnącej ich roli w polskiej gospodarce. Decyzje o inwestycjach w Polsce zarówno tych sprzed 2004 r., jak i późniejszych, podejmowali oni głównie ze względu na fakt, iż nasz kraj stawał się częścią Unii. Członkostwo w UE miało natomiast mniejsze znaczenie dla handlu, ponieważ proces liberalizacji wzajemnego handlu dla zdecydowanej większości towarów przemysłowych zakończył się jeszcze przystąpieniem Polski do Unii (wyjątkiem były środki ochrony handlu jak np. cła antydumpingowe na niektóre towary). Korzyści ze swobodnego przepływu w ramach rozszerzonej Unii odniósł natomiast handel artykułami rolnymi, który został zliberalizowany w pełni dopiero 1 maja 2004 r. To jednak nie jedyne determinanty polskiego handlu związane z członkostwem w UE. Ważnym czynnikiem był wyraźny wzrost popytu na polskie produkty w krajach, do których nastąpiła silna migracja z Polski. W tym samym czasie (lata 2004-2008) duży wpływ na obroty handlowe miały też inne czynniki, w pierwszym rzędzie wysoki wzrost gospodarczy w Polsce, najwyższy od rozpoczęcia procesu transformacji, który oddziaływał na wzrost popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. Na polski import rzutowały także takie zjawiska globalne, jak wzrost znaczenia Chin w światowym handlu czy silny wzrost cen ropy naftowej. (fragment tekstu)

The article analyses changes in the pattern of Polish foreign trade upon the EU accession. The direct impact of the accession was very modest, as the prevalent part of the trade exchange had already been liberalised earlier. Nevertheless, a great inflow of direct foreign investment related to Poland's integration to the Union affected not only acceleration of foreign trade turnover but also structural developments thereof. Export growth became an important factor dynamising the economic growth, which was the highest in the post-accession period since the start of transformation. Reorganisation of the production chain within the framework of multinational corporations caused that the Polish economy, despite a systematic drop of the share of the old Member States in the Polish exports and imports since 2004, has become - what is evidenced by the current crisis - more sensitive to business condition changes in Western Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu