BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stankiewicz Wacław (Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie)
Title
O kondycji myśli ekonomicznej : kilka refleksji
On the Condition of Economic Thought : Some Reflections
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 9-15, bibliogr. 8 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Metodologia nauki
History of economic thought, Methodology of science
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do analizy i oceny kondycji historii myśli ekonomicznej wykorzystany został schemat z arsenału metodologii nauk. Przegląd dziejów powszechnej myśli ekonomicznej, skoncentrowany na wybranych zagadnieniach poszczególnych epok, dowiódł występowania blasków i cieni w relacjach państwa i nauki ekonomicznej. Polska myśl ekonomiczna była dodatkowo poddana presji istnienia w warunkach utraty własnego państwa, a następnie sprostania wyzwaniom transformacji ustrojowej. (abstrakt oryginalny)

An pattern from arsenal of methodology was used to analyse and assessment of the state of economic thought. General survey of the history of universal economic thought, concentrated on important issues of selected epochs, has proved the existence the good side and bad side in the relations between state and economic science. The Polish economic thought was additionally pressed in period of the loss of sovereignty and in time of social-economic transformation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak R. 2008: Historia myśli ekonomicznej, PWE Warszawa.
  2. Blaug M. 1994: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Dow S. C. 2002: Economic methodology. An inquiry, Oxford Univ. Press.
  4. Kirdina S. G. 2001: Institucyonalnyje matricy i razvitije Rossii, RAN, Novosibirsk.
  5. Lee F. 2009: A history of heterodox Economics. Challenging the mainstream in the twentieth century, Routledge, London.
  6. Marcuzzo M. C. 2008: Is history of economic thought a „serious” subject?, „Erasmus Journal for Philosophy and Economics”, vol. 1, nr 1, s. 107-123.
  7. Mishra S. K. 2008: Structural changes in economics during the last fifty years, „Munich Personal RePEc Archive”, nr 10534.
  8. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu