BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płotkowski Lech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Gospodarka leśna w badaniach ekonomiki leśnictwa
Forest Management as a Subject of Forestry Economics Research
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 110-120, bibliogr. 16 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Leśnictwo, Gospodarka leśna
Forestry, Forest economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono warunki społeczno-gospodarcze, które doprowadziły do narodzin gospodarki leśnej i wyodrębnienia się ekonomiki leśnictwa jako samodzielnej dyscypliny badawczej w grupie nauk leśnych. Scharakteryzowano klasyczny okres rozwoju tej dyscypliny oraz główne obszary zainteresowań badawczych ekonomiki leśnictwa. Na tym tle przedstawiono nowe kierunki badań ekonomicznoleśnych związane z realizacją modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. (abstrakt oryginalny)

Forestry has attracted the interest of economists for more than three hundred years. Some of the great contributors for economic doctrine, notably German theorists, developed their concept with the reference to forestry. Forests are economic resources because they are valuable in producing other final goods and services. Traditionally, forest economics has been concerned with the management of forests for production of wood for industrial manufacture into building materials, pulp and paper and other products. However, forests also yield other goods and services and are often managed to produce recreation, wildlife and water supplies. Such benefits are often produced in combination with industrial timber. Some of these values, especially biodiversity, recreational and environmental benefits, have become increasingly important in recent years. These increasing and overlapping demands on forest resources complicate the problem of allocating them among alternative uses and combinations of uses. Moreover, while there is usually a market price to indicate the economic value of industrial timber, some other benefits such as outdoor recreation and aesthetic and biodiversity values are not priced. The absence of price indicators only complicates the problems of economic analysis. These are issues discussed in detail in this paper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dokumenty końcowe konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój 1998: Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 2. Duerr W. A. 1960: Fundamentals of Forestry Economics. Mc Grow Hill Book Company, New York Toronto - London.
 3. Klocek A. 2005: Wielofunkcyjność gospodarki leśnej - dylematy ekonomiczne, "Sylwan", nr 6.
 4. Klocek A., Rutkowski B. 1986: Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów, PWRiL, Warszawa.
 5. Klocek A. 2006: Państwowa administracja oraz gospodarka leśna w wybranych krajach, CILP, Warszawa.
 6. Klocek A., Płotkowski L. 2007: Wyzwania przyszłości polskiego leśnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne, Kraków, s. 57-86.
 7. Klocek A., Płotkowski L. 2009: Zagadnienia przyszłości ekonomiki leśnictwa, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przyszłości polskiego leśnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne, Gorzów Wielkopolski, s. 109-129.
 8. Kurt A. 1996: Zasada trwałości w gospodarce leśnej Europy, "Sylwan", nr 2, s. 97-103.
 9. Niskanen A. 2003: Future of forestry in rural development, [w:] Zalesienia w Europie. Doświadczenia i zamierzenia, (red.) S. Zając, W. Gil, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, s. 35-42.
 10. Oesten G., Roeder A. 2008: Management von Forstbetrieben, Band I, Institut für Forstökonomie der Universität Freiburg.
 11. Parzych S. 2008: Leśnictwo jako miejsce pracy i źródło dochodów ludności na przykładzie Nadleśnictwa Krynki, maszynopis rozprawy doktorskiej, Wydział Leśny SGGW, Warszawa.
 12. Płotkowski L. 1996: Pieniężna wycena nierynkowych dóbr, świadczeń i użyteczności leśnych, "Sylwan", nr 11, s. 5-27.
 13. Płotkowski L. 2002: Las jako miejsce pracy, "Sylwan", nr 12, s. 11-21.
 14. Speidel G. 1967: Forstliche Betriebswirtschaftslehre, Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.
 15. Wibe S. 1995: A New Journal, "Journal of Forest Economics", vol. I, nr 1, s. 5-6.
 16. Zbiorowa 2004: Opracowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w regionie rolniczym, maszynopis dokumentacji, Zakład Ekonomiki Leśnictwa SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu