BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thünena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami
Johann Heinrich von Thünen Localization Theory Utilization in Efficiency Estimation of Farms with Alternative Incomes
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 176-182, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Modele lokalizacji, Efektywność
Arable farm, Location models, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu określono organizację oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw uzyskujących alternatywne dochody w zależności od ich odległości od rynku zbytu. Poddano weryfikacji teorię Johanna Heinricha von Thünena. Zaproponowano aktualizację teorii lokalizacji. Badania przeprowadzono w 41 gospodarstwach z alternatywnymi dochodami. Gospodarstwa położone bliżej miast wojewódzkich osiągnęły lepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The objective of the survey was to recognize organization, production and economic results of farms having alternative income sources according to distance from voivodeship and poviat cities. The J.H. von Tünnen theory was investigated. The actualization of localization theory was proposed. The survey was carried out in 41 farms having alternative incomes. The farms located closer to voivodeship cities achieved better economic results. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak R. 2008: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 2. Bilczak W. S., Zacharow W. F. 1999: Ekonomika regionalna, WSIiE TWP, Olsztyn, s. 167.
 3. Domański R. 2006: Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Firlej K. 2009: Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 1, s. 84-89.
 5. Gudowski J. 2007: Rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, (red.) R. Piasecki, PWE, Warszawa, s. 144-162.
 6. Koomen E., Buurman J. 2002: Economic theory and land prices in land use modeling. 5-th AGILE Conference on Geographic Information Science, Palma (Balearic Islands Spain). April 25th-27th.
 7. Kundera E. 2004: Słownik historii myśli ekonomicznej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Siekierski J. 2008: Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2, s. 234-239.
 9. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 10. Van Der Venn A., Otter H. S. 2001: Land use changes in regional economic theory, Environmental Modeling and Assessment, vol. 6, nr 3, s. 145-150.
 11. Vickerman R. W. 1980: The Microeconomic Foundations of Urban and Transport Economics, Mac- Millan, London.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu