BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pankowski Szymon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mruk Remigiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tucki Karol (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie emisji sadzy i tlenku azotu przez silnik zasilany olejem napędowym i rzepakowym za pomocą modelowania w programie AVL FIRE
Comparison of the Carbon Black and Nitric Oxide Emission in the diesel and Rapeseed Engine by Means of Modeling in AFL FIRE Programme
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 143-154, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Emisja zanieczyszczeń, Olej rzepakowy, Paliwa płynne, Maszyny i urządzenia, Olej napędowy
Pollution emission, Canola oil, Liquid fuels, Machinery and equipment, Diesel oil
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano badania symulacyjne przeprowadzone za pomocą oprogramowania AVL FIRE. W pracy podano czynności prowadzące do wykonania modelu symulacyjnego komory spalania silnika z zapłonem samoczynnym. W wyniku procesu modelowania utworzono animację odwzorowującą zachowanie tłoka oraz zmiany temperatury wtryskiwanego paliwa w zależności od kąta obrotu wału korbowego. Przeprowadzono symulację zjawisk zachodzących w komorze spalania podczas wtrysku i spalania paliwa o właściwościach fizycznych i składzie chemicznym, które odpowiadały właściwościom oleju napędowego, oraz paliwa o właściwościach odpowiadających olejowi rzepakowemu. Dla tych dwóch paliw przedstawiono wyniki symulacji emisji sadzy i tlenku azotu. Celem symulacji było uzyskanie informacji przydatnych w pracach nad opracowaniem komory spalania silnika przystosowanego do zasilania olejem rzepakowym. (abstrakt oryginalny)

This paper describes research carried out by means of simulation software AVL FIRE. The paper presents detailed steps leading to the implementation of the simulation model of the selfignition combustion chamber. As a result of the modeling process an animation was created which shows the behavior of the piston and the fuel injection temperature changes depending on the angle of rotation of the crankshaft. The simulation of the phenomena occurring during injection and combustion in the combustion chamber was conducted for the fluid of physical properties and chemical composition corresponding to the properties of diesel fuel and for the fluid with properties corresponding to the rapeseed oil. Simulation results of the carbon black and nitric oxide emission were presented for these two fuels. The aim of this study was to obtain information of the combustion chamber of the diesel engine adapted for feeding with rapeseed oil. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bocheński, C. (2005). Paliwa i oleje smarujące w rolnictwie. Warszawa, Wydaw. SGGW, ISBN 83-7244-717-9.
 2. Cisek, J.; Wcisło, G.; Sędzik, (M. Klimkiewicz, M.; Bocheński, C. kier. projektu), (2011). Zastosowanie surowego oleju rzepakowego jako paliwa do silników wysokoprężnych ciągników i pojazdów rolniczych. Raport z realizacji projektu rozwojowego R10 037 03. Warszawa, WIP SGGW.
 3. Drosio, A.; Klimkiewicz, M.; Mruk, R. (2011), Energetic and Technical analysis of Winter Rapeseed production Technology. MOTROL, 13, 100-110.
 4. Dzieniszewski, G. (2006). Analiza możliwości zasilania silnika Diesla surowym olejem rzepakowym. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 117-125.
 5. He, Y.; Bao, Y.D. (2003). Study on rapeseed oil as alternative fuel for a single-cylindre diesel engine. Renewable Energy, 28, 1447-1453.
 6. Klimkiewicz, M.; Jobbágy, J.; Simoník, J. (2010). Analiza czynników warunkujących efektywną pracę silnika o zapłonie samoczynnym na nieprzetworzonym oleju rzepakowym. Współczesne zagadnienia rozwoju sektora energetycznego i rolniczego (w): Borowski, Klimkiewicz, Powałka). Warszawa, Wydaw. SGGW, ISBN 978-83-7583-194-8.
 7. Klimkiewicz, M.; Mruk, R.; Oleszczak P. (2012). Experimental test of Common rail diesel engine suplied with diesel fuel - rape seed oil mixtures. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, 3, 213-224.
 8. Nwafor, O.M.I.; Rice, G. (1996). Performance of Rapeseed Oil Blends in a Diesel Engine. Applied Energy, Vol. 54, 4, 345-354.
 9. Rychter, T.J; Teodorczyk, A. (1990). Modelowanie matematyczne roboczego cyklu silnika tłokowego. Warszawa, PWN, ISBN 83-01-09642-X.
 10. Sapiński, A. (1999). Spalanie olejów roślinnych w silniku o zapłonie samoczynnym. 25th International Conference on Combustion Engines. KONES'99, Zakopane, 194-204.
 11. Teodorczyk, T.; Wysga P. (1998). Symulacje komputerowe procesów spalania w silnikach tłokowych, Materiały II Krajowego Sympozjum pt. Komputerowe systemy wspomagania prac inżynierskich w przemyśle i transporcie, Zakopane, 396-409.
 12. Thuneke, K.; Gassner, Th.; Ember, P. (2009). Czy olej rzepakowy to nadal alternatywa Energia odnawialna. AGROmechanika,3, 55-58.
 13. Wajand, J.A.; Wajand, J.T. (1993). Tłokowe silniki spalinowe. Średnio i szybkoobrotowe. Warszawa, WN-T, ISBN 83-204-1446-6.
 14. Wcisło, G. (2003). Możliwości zasilania olejem rzepakowym silników wysokoprężnych w pojazdach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 10(52), 43-49.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu