BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2014
The State of the Households : 2nd Quarter 2014
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 87, 35 s., wykr., tab., aneks
Keyword
Gospodarstwa domowe, Finanse, Koniunktura gospodarcza
Households, Finance, Business trends
Note
streszcz., summ.
Abstract
W kwietniu 2014 r. zanotowano poprawę nastrojów polskich gospodarstw domowych szósty raz z rzędu. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o ok. 1,3 pp., (po poprawie w I kw. o ok. 5 pp.), co oznacza, że tempo poprawy zmalało. Łącznie od początku 2013 r. wartość wskaźnika poprawiła się już o ponad 23 pp. Obserwowany wzrost wskazuje na trwałe przełamanie tendencji spadkowej. Wartość wskaźnika przebiła poziom szczytu z 2010 r., kiedy rozpoczęła się druga fala kryzysu, zapoczątkowana zawirowaniami w strefie euro. Jednak nadal jest niższa niż przed 2008 r. (fragment tekstu)

In April 2014, there was improvement in sentiments of Polish households for the sixth time in a row. The IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) increased by approximately 1.3 pp., (after the improvement in the first quarter by about 5 pp.), what means that the rate of improvement slowed. Since the begining of 2013, the index has improved by more than 23 pp. The observed increase indicates a permanent break of the downward trend. Value of the index broke through the peak level of 2010, when it launched the second wave of the crisis, initiadet by turmoil in the eurozone. However, it is still lower than before 2008. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu