BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr, Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych : I kwartał 2009
The State of the Households : 1st Quarter of 2009
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2009, nr 66, 40 s., tab., rys., aneks
Keyword
Bezrobocie, Kondycja finansowa, Oszczędności, Gospodarstwa domowe
Unemployment, Financial condition, Savings, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pierwszym kw. 2009 r. optymizm konsumentów w Polsce mierzony za pomocą syntetycznego Wskaźnika IRG-KGD uległ bardzo znacznemu pogorszeniu. Nastroje społeczne mierzone wartością Wskaźnika spadły o 11,7 pp. do poziomu -44,6 pp. Ostatnio tak niski poziom nastrojów społecznych obserwowany był dokładnie pięć lat temu. Po tak znaczącym pogorszeniu wskazań Wskaźnika IRG-KGD można mówić już o odwróceniu trendu wzrostowego, trwającego od początku 2002 r., i oczekiwać dalszych negatywnych sygnałów od gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

In the 1st quarter 2009 the optimism of Polish consumers mesured by IRG-KGD indicator fell by 11.7 pp. to the level of -44.6 points. Such a low values of the indicator were previously observed exactly five years ago. After such a significant decline of IRG-KGD indicator it can by stated that the growth trend observed since the begining of 2002 has been reversed. One might expect in the forthcoming quarters another negative signals from households. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu