BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoleń Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury
The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 912-917, tab.
Keyword
Internet, Sprzedaż internetowa, Aukcje internetowe, Wyszukiwarki internetowe, Bariery rozwojowe, Handel elektroniczny
Internet, Internet sale, Internet auctions, Internet search engine, Development barriers, e-commerce
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule omówiono sposoby wykorzystania Internetu w handlu dobrami kultury. Wskazano na możliwości jakie daje Internet dla prowadzenia sprzedaży dóbr kultury w sklepach własnych prowadzonych przez wydawców oferowanych dóbr, jak i tych należących do pośredników dystrybucyjnych. Jako alternatywę dla sklepów online w obrocie dobrami kultury zaprezentowano aukcyjne portale internetowe. W Internecie udostępniane są także nabywcom dóbr kultury narzędzia ułatwiające im znajdowanie poszukiwanych towarów, a także porównywanie ofert tych samych produktów sprzedawanych online przez różnych sprzedawców. W zakończeniu wyróżniono potencjalne ograniczenia dynamicznego rozwoju sprzedaży dóbr kultury w Sieci. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of how to use the Internet in retail trade of cultural goods. The possibilities offered by the Internet for the conduct of cultural goods stores, owned by publishers and producers of goods offered, as well as those belonging to the distribution intermediaries are described. Auction web sites as an alternative to online stores in retail of cultural goods are mentioned. Internet also provides potential buyers of cultural tools to help them find the wanted goods and shops that offer them, as well as online utilities for comparison of offer's prices from different online retailers. At the end there are indicated potential limitations in the development of sales of cultural goods online. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. F. Colbert, Marketing Culture and the Arts, Carmelle and Remi Marcoux Chair In Arts Management, HEC, Montreal 2007, s. 202.
 2. A. Charlesworth, Internet Marketing - A Practical Approach, Butterworth-Heinemann, Elsevier, Oxford 2009, s. 29-30.
 3. K. Laudon, C. Guercio Traver, E-Commerce 2011. Business, technology, society, Prentice Hall/Pearsons, New York 2010 [za:] http://www2.sta.uwi.edu/~anikov/comp6350/questions.pdf [dostęp: 30.11.2013].
 4. K. Healy, Survey Article: Digital Technology and Cultural Goods, "The Journal of Political Philosophy" 2002, Vol. 10, No. 4, 2002, http://kieranhealy.org/files/papers/jpp.pdf [dostęp: 4.12.2013].
 5. Nowe przepisy dotyczące e-commerce zwiększą zakres obowiązków sklepów internetowych, Deloitte, http://www.deloittelegal.pl/pl/content/nowe-przepisy-dotyczace-e-commerce-zwieksza-zakres-obowiazkow-sklepow-internetowych [dostęp: 26.11.2013].
 6. www.google.com
 7. www.yahoo.com
 8. www.bookfinder.com
 9. http://www.musicstack.com
 10. S. Royer, Strategic Management and Online Selling: Creating Competitive Advantage with Intangible Web Goods, Routledge, Oxon 2005, s. 23.
 11. http://washington.trade.gov.pl/pl/przewodnik_po_rynku_usa/article/detail,1242,Ochrona_wlasnosci_intelektualnej_w_USA.html [dostęp: 30.11.2013].
 12. J Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, 2014.
 13. http://www.prawo-autorskie.gov.pl/pages/strona-glowna/obowiazujace-prawo/prawo-autorskie/prawo-ue.php [dostęp: 30.11.2013].
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu