BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Richert-Kaźmierska Anita (Politechnika Gdańska)
Title
Przedsiębiorcy pokolenia baby boomers wobec innowacyjności
Attitude of Baby Boomers Entrepreneus Generation Towards Innovation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 101-118, tab.,rys., bibliogr.44 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Keyword
Przedsiębiorczość, Innowacyjność
Entrepreneurship, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest analiza wyników badań w zakresie relacji: wieku i przedsiębiorczości oraz wieku i twórczego potencjału jednostki. Swoje rozważania autorka ograniczyła do grupy osób w wieku powyżej 50. roku życia, w nomenklaturze anglojęzycznej określanej mianem pokolenia baby boomers. W artykule dowiedziono, że zdolności twórczych, innowacyjności i przedsiębiorczości nie powinno się przypisywać populacji w konkretnym wieku. W dużej mierze mają one charakter zindywidualizowany. W tej samej grupie wiekowej są zarówno jednostki bardzo twórcze, innowacyjne, przedsiębiorcze, jak i wycofane, niekreatywne.(fragment tekstu)

The main aim of the article was to analyze the results of research in terms of relationship: age with entrepreneurship, age with creative potential. The author has limited her discussion to the group of people aged over 50 years old named in American publications baby boomers generation. The paper has demonstrated that the abilities of creativity, innovation and entrepreneurship should not be identified with the population of a certain age unreflective. In the same age group there are both: very creative, innovative and entrepreneurial individuals, as well as inactive and unwilling to implement innovations.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w I kwartale 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 2. Baby Boomers Envision Their Retirement: An AARP Segmentation Analysis, Roper Starch Worldwide Inc., Washington 1999.
 3. Bacelewska D., Repetytorium z rozwoju człowieka, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2006.
 4. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa 2002.
 5. Bromley D., Psychologia starzenia się, PWN, Warszawa 1969.
 6. Buhler Ch., Bieg życia ludzkiego, PWN, Warszawa 1999.
 7. Cavanaugh J., Adult development and aging, BrooksCole Pub. Co. 1997.
 8. A World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2127rank.html?countryname=Poland&countrycode=pl®ionCod e=eur&rank=212#pl (18.09.2013).
 9. Czarnik S., Turek K., Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków, PARP, Warszawa 2012.
 10. Dominiak P. i in., Sektor MSP na Pomorzu w warunkach pogorszenia koniunktury. Raport z badania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego III , Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk 2010.
 11. Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+. Raport z badań przedsiębiorców 50+, Sopot 2012, http://www. dojrzalaprzeds iebiorczosc.pl/badania-i-analizy/dojrzala-przedsiebiorczoscinnowacyjny- model-preinku bacji-przedsiebiorczej-osob-50-podsumowaniewynikow- badan.html (12.08.2013).
 12. Erikson E., Tożsamość a cykl życia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 13. Jacobs E., Worcester R., We British. Britain Under the MORI scope, Weidenfeld and Nicholson, London 1990.
 14. Jones D., Does age matter when you're CEO ?, http://usatoday30.usatoday.com/ money /companies/management/2008-08-12-obama-mccain-age-ceos_N.htm(01.01.2013).
 15. Kautonen T., Understanding the older entrepreneur: comparing third age and prime age entrepreneurs in Finland, "International Journal of Business Science and Applied Management", Volume 3, Issue 3, 2008.
 16. Levinson D., The seasons of a mans life, Ballantine Books, New York 1978.
 17. Lievegoed B., Man on the Threshold - The Challenge of Inner Development, Hawthorne Press, Stroud 1985.
 18. Loomis J.E., Generation X, Rough Notes Co., Indianapolis 2000.
 19. Macunovich D.J., The Baby Boomers, w: Macmillan Encyclopedia of Aging, red. D. Ekerdt, New York 2000.
 20. Marcinek P., Funkcjonowanie intelektualne w okresie starości, "Gerontologia Polska" tom 15, nr 3.
 21. Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BK L z 2012 roku, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 22. Pirie M., Worcester R., The Millennial Generation, Adam Smith Institute, London 1998.
 23. Psychologia rozwoju człowieka., t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2000.
 24. Recruiting and Managing the Generations. Creating Demand. Delivering Talent. Whitebook. NAS Recruitment Communications One Infinity Corporate Centre Drive Cleveland 2007.
 25. Richert-Kaźmierska A., Wasilczuk J., Zatrudnienie czy samozatrudnienie - dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych, artykuł zgłoszony na XXX Konferencję Naukową Polityków Społecznych "Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego", organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2012 r. (w druku).
 26. Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa 2012
 27. Ruszczyc G., Twórczość lat nie liczy, "Świat Lekarza" 2008, nr 1.
 28. Singh G., DeNoble A., Early retirees as the next generation of entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice" 23, 2003.
 29. Stangler D., The comming entrepreneurship boom, Ewing Marion Kauffman Foundation, Washington 2009.
 30. Staręga-Piasek J., O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, w: Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.
 31. Stauffer D., For generation Xers, what counts isn't work or all play, "Management Review", Vol. 86, No. 11, 1997.
 32. Strelau J., Maskowanie temperamentu, http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbn/sn/archiwum /2007/01.html (10.01.2013).
 33. Trypka E., Ponad - czasowa pamięć. Jak zatrzymać młodość umysłu i radzić sobie z zaburzeniami pamięci u osób starszych, Biblioteka Nestora, Wrocław 2008.
 34. The Aging of Aquarius: the Baby Boom Generation Matures, Segal Special Report, 2011.
 35. Thorndike E., Human Learning, The Century Psychology Series, New York 1931
 36. Turek K., Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, w: Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w P olsce. Raport podsumowujący III edycję badań BK L z 2012 roku, red. J. Górniak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
 37. Wasilczuk J., Zięba K., Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy w wybranych gminach województwa pomorskiego,"Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka" 2012, nr 2.
 38. Wechsler D., The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence, Williams & Witkins, Baltimore 1958
 39. Wennekers S. i in., Cultural and economic determinants of business ownership cross countries, w: W.D. Bygrave i in., Frontiers of entrepreneurship, Babson College, Wellesey 2001.
 40. Wierżyński W., Czy innowacje to domena tylko młodych? http://www.pi.gov.pl/ PARP/chapter_86196.asp?soid=0F4D19350F7F409AB9B3BD87FDE8E6E9(10.03.2013).
 41. Zachowaj jasność umysłu. Jakość życia, The European Dana Alliance for the Brain, AARP's Educator Community, London-Washington 2009.
 42. Zbierowski P. i in., Global Entrepreneurship Monitor. Polska, PARP, Warszawa 2012.
 43. 2004 CEO Study: A S tatistical Snapshot of Leading CEO s, SpencerStuart, http://bus. wisc.edu/~/media/bus/mba/why%20wisconsin/statistical_snapshot_of_leading_ ceos_relb3.ashx (12.11.2012).
 44. 2012 Employee Job Satisfaction and Engagement. A Research Report by SHRM 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu