BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Title
Bariery rozwoju z zakresu przedsiębiorczości w sektorze MSP
Barriers and Development Stimulators of Enterpreneurship the Sme Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 181-195, tab., bibliogr.12 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Keyword
Technologia, Strategia przedsiębiorstwa, Innowacje, Konkurencyjność
Technology, Corporation strategies, Innovations, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój przedsiębiorczości w sektorze MSP jest blokowany przez szereg istotnych barier, które wpływają na ten proces. Dlatego więc należy dążyć do ich likwidacji, uruchamiając jednocześnie pokłady stymulatorów napędzających szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości w MSP. Celem artykułu jest rozpoznanie głównych barier i stymulatorów wpływających na rozwój w zakresie przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Aby zrealizować przyjęty cel, sporządzono kwestionariusz ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników określono główne bariery i stymulatory rozwoju, które w latach 2011-2013 wpływały na działalność przedsiębiorczą MSP zlokalizowanych w województwie łódzkim.(fragment tekstu)

This article aims to identify the main barriers the development of entrepreneurship in the SME sector. To this end, in the years 2011-2013 was conducted surveys of owners and co-owners of small and medium-sized enterprises located in the Lodz region. Respondents recognized the major barriers of development in the tested range. The study confirmed the assumption that the development of entrepreneurship has become a determinant of business success of SMEs should eliminate all barriers and activate promoters that provide opportunities for the development of this process.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2006.
 2. Golata E., Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP 3 oraz dodatkowych źródłach informacji, w: Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych,red. J. Paradysz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,Poznań 2009
 3. Lachiewicz S., Matejun M., Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,Difin, Warszawa 2012.
 4. Lisowska R., Szymańska K., Wsparcie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. B. Plawgo, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2001.
 6. Przedsiębiorczość w P olsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 7. Przepióra P., Zasoby ludzkie jako bariera rozwoju małych firm w W ielkopolsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 8. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Sosnowska A., Innowacje - podstawowe pojęcia, w: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Ż bikowska, PARP, Warszawa 2005.
 10. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, red. A. Adamik, Difin, Warszawa 2012.
 11. Współpraca nauki i biznesu, jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, red. J. Różański, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013.
 12. Zarządzanie małą i średnią firmą. W teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu