BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musioł-Urbańczyk Anna (University of Technology), Sorychta-Wojsczyk Barbara (University of Technology)
Title
Projects of the Implementation of E-Administration in Poland
Source
Information Systems in Management, 2012, vol. 1, nr 3, s. 211-222, bibliogr. 20 poz.
Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Keyword
Administracja publiczna, e-administracja, e-usługi publiczne
Public administration, e-government, Public e-services
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
In the article based on the data and information acquired during the desk/Web research and Case Study the analysis of projects of e-administration implementation in 16 Polish provinces has been conducted. Based on examining the publications legislative activities aimed at implementing e-administration in the European Union and in Poland have been demonstrated. The diagnosis and project analysis in individual provinces has been done against technical feasibility, i.e. platforms providing public e-services as well as against financial feasibility, financial source analysis, with particular interest in external sources, i.e. financial means granted by the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasikowska J., Stanek St.: E-administration development in the Silesian Province.
 2. Czajkowski M.: Poznajemy Internet [Getting familiar with the Internet], Edition 2000, Kraków 1999.
 3. ePolska - plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 [ePoland - Plan of Actions for the Development of Information-Based Society in Poland for the Years 2001-2006]. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji ustaleń Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r., został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 r [The document was prepared by the Ministry of Economy as part of the decisions made by the Ministers' Council from 28 November 2000, was adopted by the Minister's Council on 11 September 2001].
 4. Europe 2002 - Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich ["Information-Based Society for Everyone"] 2000. Course of Action Plan prepared by the European Committee.
 5. Europe 2005: "Information-Based Society for Everyone". The European Committee Announcement: COM (2002) 263.
 6. i2010 - The European Information-Based Community for Growth and Employment. The European Committee Announcement: COM (2005) 229.
 7. Plan informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 [Plan for the Application of Information Technology in Poland for the Years 2007-2010], Ministers' Council [RM] Regulation form 28 March 2007 r. Dz.U. Nr 61, poz. 414 i 415 [Journal of Laws No 61, item 414 and 415].
 8. Plan informatyzacji Państwa na rok 2006, czerwiec 2006 [Plan for the Application of Information Technology in Poland for the Year 2006, June 2006].
 9. Smutek Z., Maleska Z., Surmacz B.: Wiedza o społeczeństwie [Knowledge on the Society]. Operon, Gdynia 2006.
 10. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2013 [Strategy for the Development of Information-Based Society in Poland to the Year 2013]. MSWiA [Ministry of Interior and Administration], Warsaw, December 2008.
 11. Strategy for the Application of Information Technology in the Republic of Poland - ePoland for the period of 2004-2006. Ministry of Science and Information Technology Application, December 2003.
 12. The e-Government Imperative, OECD PUBLICATIONS 2003, Paris.
 13. The Role of e-Government for Europe's Future. The European Committee Announcement: COM (2003) 567.
 14. Uchwała Sejmu z dnia 14 lipca 2000 roku w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce [Polish Parliament (Sejm) Decision from 14 July 2000 on the Creation of bases for Information-Based Society in Poland]. M.P. 2000 nr 22 poz. 448 [2000 No 22 item 448].
 15. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne [Legal Act from 17 February 2005 on the application of Information Technology in the activity of entities responsible for public tasks Journal of Laws No 64, item 565 as amended.
 16. Legal Act from 6 September 2001 on the Access to Public Information [o dostępie do informacji publicznej]. Journal of Laws No 112, item 1198.
 17. Legal Act from 18 September 2001 on the Electronic Signature. Journal of Laws from 2001 No 130, item 1450 as amended.
 18. Polish Gateway, Committee of Scientific Research, Warsaw 2002.
 19. Żygulski W.: e-Government - rozwiązanie przyszłości [e-Government - Solution of the Future]. WV Marketing Sp. z o.o. No 10, March 2004.
 20. www.epuap.gov.pl, www.sekap.pl, http://www.e-uw.gov.pl/Strony/strona.html, http://www.biatel.pl, http://www.madkom.pl/skrzynka-podawcza, http://www.wrotalubelszczyzny.eu, http://lubuskie.pl, http://www.wrota.podkarpackie.pl, http://www.umwp.podkarpackie.pl, www.warmia.mazury.pl.
Cited by
Show
ISSN
2084-5537
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu