BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schneider Karol
Title
Błędy w dokumentacji finansowo-księgowej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom 3. Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt zewnętrzny, 2006, s. 255-262, tab.
Keyword
Dokumentacja, Sprawozdanie finansowe, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Documentation, Financial statements, Reliability of financial report, Fraud in the financial statements
Abstract
Przedstawiono klasyfikację i różne rodzaje błędów występujących w sprawozdaniu finansowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Piórkowska-Flieger: Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym. Kraków, Zakamycze 2004, s. 443.
  2. K. Schneider: Błędy w dokumentacji księgowej. W: Encyklopedia Rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz. Warszawa 2005, s. 137.
  3. K. Schneider: Sprawozdawczość finansowa. W: Podstawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. Warszawa 2005, s. 310-311.
  4. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. KJBR i SKwp, Warszawa 2005, s. 288.
  5. Prowadzenie i rewizja ksiąg rachunkowych przy technice komputerowej. Red. J. Skowroński. Łódź 1990, s. 84.
  6. W. Wolter: Naukowa o przestępstwie. Warszawa 1973, s. 220.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu