BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Wpływ ceny nominalnej akcji na niedowartościowanie pierwszej oferty publicznej na rynku NewConnect
Effect of Stocks Par Value on Underpricing of IPO on the NewConnect Market
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 285-293, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek NewConnect, Ceny akcji, Pierwsza oferta publiczna, Niedoszacowanie cen akcji
NewConnect market, Shares prices, Initial Public Offering (IPO), Underpricing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki analizy efektów pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji emitowanych przez spółki debiutujące na rynku NewConnect w Polsce w aspekcie niedoszacowania ich wartości. W literaturze można znaleźć wiele koncepcji wyjaśniających przyczyny takiej sytuacji. Najczęściej wskazuje się na czynniki takie, jak: asymetria informacji, struktura akcjonariatu, jakość przygotowania oferty oraz pozycja instytucji finansowej jako oferenta, a także zjawisko spekulacji. Jednym z elementów wpływających na niedowartościowanie jest również poziom ceny emisyjnej spółki przeprowadzającej IPO. Celem artykułu jest analiza natychmiastowej stopy zwrotu z transakcji IPO i wpływu ceny emisyjnej na poziom niedowartościowania oferty spółek debiutujących na rynku NewConnect w okresie 2007-2013. Efekt niedowartościowania cen emisyjnych jest szczególnie widoczny na badanym rynku, gdzie inwestują głównie inwestorzy indywidualni posiadający mniejszą awersję do ryzyka. Wyniki badań przeprowadzone dla IPO dla okresu 2007-2013 potwierdzają wyższe poziomy niedowartościowania wśród spółek o cenie emisyjnej poniżej 1 PLN. W latach 2007-2013 aż 25% spółek debiutowało z ceną poniżej 1 PLN, a ich średnie niedowartościowanie przewyższało dwukrotnie niedowartościowanie pozostałych spółek.(abstrakt oryginalny)

This paper examine IPO process executed at NewConnect market in Poland in terms of underpricing. It should be noted that the price of shares of the company carrying out the IPO experience two effects. The first and more common is the effect of underpricing, which appears in the case when the issue price is lower than the price quoted at the close of the first day. However, in a situation where the issue price is higher than the closing price on the first day of trading, the company is overpriced. The effect of underpricing is measured by the immediate rate of return of the IPO. In the literature one can find many of the concepts explaining the cause of these effects most commonly cited reasons are: the asymmetry of information, shareholding structure, quality and position of offering a financial institution or speculation. One of the factors evidencing the impact on the level of underpricing is also the level of issue price of the company conducting an IPO. This article aims to analyze the immediate rate of return of the IPO and the impact on the level of its underpricing on the NewConnect market over the period 2007-2013. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brav A., Gompers P., The role of lock-up in initial public offerings, "Review of Financial Studying" 16, 2003.
  2. Chemmanur T.J., Fulghieri P., Investment bank reputation, Information Production, and Financial Intermediation, "The Journal of Finance", Vol. 49, No. 1, 1994.
  3. Ibbotson G.R, Jaffe J.F., "The Journal of Finance", Vol. 30, No. 4 (Sep., 1975).
  4. Leland H.E., Pyle D.H., Informational asymmetries, financial structures, and financial intermediation, "The Journal of Finance", Vol. 32, No. 2, New Jersey 1977.
  5. Loughran T., Ritter J., Why has IPO underpricing changed over time, "Financial Management" 2003, No. 33.
  6. Welch I., Sequential Sales, Learning, and Cascades, "The Journal of Finance", June 1992, Vol. 47, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu