BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych - cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem
Computer with Internet Access as Indispensable Accessories of Modern Households - Objectives of the Use and the Threat of Internet
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 87-98, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Uzależnienie, Internet, Użytkownicy internetu, Gospodarstwa domowe, Usługi internetowe
Addiction, Internet, Internet users, Households, Internet services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem prowadzonych analiz jest ocena stanu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy oraz zbadanie, do jakich celów najczęściej Polacy wykorzystują posiadany komputer, również z dostępem do Internetu, oraz pokazanie, że pomimo wielu cech pozytywnych komputer to niebezpieczne narzędzie, mogące doprowadzić do uzależnienia, niszcząc tym samym zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka. W szczególności dotyczy to młodego pokolenia Polaków, którzy potrafią godzinami przesiadywać przed ekranem komputera, grając w gry komputerowe, surfując w sieci, czy biorąc udział w listach dyskusyjnych, forach, czatach oraz portalach społecznościowych. Okresem badawczym są lata 2004-2012.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to assess the households equipped with computers and to examine the purposes for which Polish people use of your computer, also with access to the Internet and to show that, despite many positive features computer is a dangerous tool that can lead to addiction destroying the mental health and human physical performance. This applies particularly to the younger generation of Poles who can sit for hours in front of a computer screen playing computer games, surfing the web, or to participate in mailing lists, forums, chat rooms and social networks. Research period is 2004-2012.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agustynek A., Nadmierne używanie Internetu, kompulsja czy fascynacja?, [w:] Haber L.H. (red.), Akademicka Społeczność Informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego AGH, UJ i AE, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
 2. Augustynek A., Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę, Difin, Warszawa 2008.
 3. Augustynek A., Jak walczyć z uzależnieniami, Difin SA, Warszawa 2011.
 4. Young K., Internet can be a addicting as Alcohol, Drugs and Gambling. New Research, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1996.
 5. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2010, Warszawa 2010, dostępny na stronie internetowej www.stat.gov.pl [stan z 29.06.2013].
 6. GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, Warszawa 2012, dostępny na stronie internetowej www.stat.gov.pl [stan z 29.06.2013].
 7. H. Hall, R. Hall, Internet w życiu współczesnego studenta - znaczenie, intensywność i cele korzystania, [w:] C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 8. Sweryn J., Uzależnienie od nowych mediów wśród młodzieży w wybranych czasopismach pedagogicznych, dostęp na stronie www.pdf.helion.pl/ e_03do/e_03do.pdf [stan z 3.06.2013].
 9. Szpringer M., Horecka-Lewitowicz A., Czerwiak G., Laurman-Jarząbek E., Gry komputerowe a zachowania problemowe młodzieży w wieku 12-13 lat, "Studia Medyczne" 2008, nr 12; dostępne na stronie www.ujk.edu.pl/ studiamedyczne/doc/SM_tom_12 [stan z 3.06.2013].
 10. www.internetworldstats.com/stats.htm [stan z 29.06.2013].
 11. www.stat.gov.pl [stan z 29.06.2013].
 12. www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/doc/SM_tom_12 [stan z 3.06.2013].
 13. http://pentor-arch.tnsglobal.pl/17189.xml [stan z 30.06.2013].
 14. www.cbos.pl/SPISK0M.P0L/2012/K_081_12.PDF [stan z 3.06.2013] - Komunikat z badań: Korzystanie z Internetu, CBOS, Warszawa czerwiec 2012.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu