BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zadernowska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Chajęcka-Wierzchowska Wioletta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kłębukowska Lucyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ jako alternatywna metoda oznaczania obecności pałeczek Salmonella sp. w mięsie drobiowym
Fluorescence in Situ Hybridization as Alternative Screening Method For Determining Presence of Salmonella Sp. in Chicken Meat
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 1 (92), s. 92-102, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Żywność, Badanie żywności, Towaroznawstwo żywności, Mikrobiologia, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Jakość mięsa, Mięso drobiowe
Food, Food research, Food commodities, Microbiology, Food health safety, Meat quality, Poultry meat
Note
streszcz., summ.
Abstract
Salmonella sp. jest jedną z głównych przyczyn zatruć pokarmowych. Z uwagi na czasochłonność standardowej metody wykrywania tego patogenu w żywności istnieje potrzeba doskonalenia metod alter-natywnych. W badaniach zastosowano fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH) z użyciem sondy Sal3 do wykrywania obecności Salmonella sp. w mięsie drobiowym (zaszczepionym Salmonella sp. oraz innymi pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae) i porównano ją z immunodiagnostyczną metodą enzymo- immunofluorescencyjną (VIDAS® SLMX) oraz metodą wg PN-ISO-6579. Metodami: FISH i VIDAS nie otrzymano wyników fałszywie negatywnych. Metodą VIDAS uzyskano jednak kilka wyników fałszywie pozytywnych. W metodzie FISH nie zaobserwowano hybrydyzacji ze szczepami innymi niż Salmonella sp. Wyniki wskazują na możliwość zastosowania FISH jako szybkiej metody wykrywania Salmonella sp. w mięsie drobiowym. (abstrakt oryginalny)

Salmonella sp. is one of the main causes of food poisoning. Since the standard method for detecting that pathogen in food is time-consuming, it is necessary to perfect alternative methods. In the research study, a fluorescent in situ hybridization method (FISH) was utilized with the use of a Sal3 probe to detect Salmonella sp. in chicken meat (inoculated with Salmonella sp. and with other Enterobacteriaceae rods) and compared with an Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay-Based Method (VIDAS® SLMX) and with an ISO method. While using the FISH and VIDAS methods, no false negative results were obtained. With the use of the VIDAS method, several false positive results were obtained. In the FISH method, no hybridization was reported to any strains other than Salmonella sp. The results obtained indicate that the FISH method could, possibly, be utilized as a rapid screening method for detecting Salmonella sp. in chicken meat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amann R.I., Binder B.J., Olson R.J., Chisholm S.W.: Combination of 16S rRNA targeted oligonucleotide probes with flow cytometry for analysing mixed microbial populations. Appl. Environ. Microbiol., 1990, 56, 1919-1925.
 2. Aoi Y.: In situ identification of microorganisms in biofilm communities. J. Biosci. Bioeng., 2002, 94 (6), 552-556.
 3. Chajęcka-Wierzchowska W., Zadernowska A., Kłębukowska L., Łaniewska-Trokenheim Ł.: Salmonella detection in poultry meat - validation of VIDAS Xpress Automatic Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay-Based Method. J. Food Safety, 2012, 32 (4), 407-414.
 4. Cocolin L., Diez A., Urso R., Rantsiou K., Comi G., Bergmaier I., Beimfohr C.: Optimization of conditions for profiling bacterial populations in food by culture-independent methods. Int. J. Food Microbiol., 2007, 120, 100-109.
 5. Dahm H., Strzelczyk E.: Żyjące, lecz nie dające się hodować bakterie. Post. Mikrobiol., 2004, 43 (3), 251-265.
 6. EFSA: A quantitative microbiological risk assessment on Salmonella in meat: source attribution for human salmonellosis from meat. Eur. Food Saf. Auth. J., 2008, 625, 1-32.
 7. Eijkelkamp J.M., Aarts H.J.M., van der Fels-Klerx H.J.: Suitability of rapid detection methods for Salmonella in poultry slaughterhouses. Food Anal. Methods, 2009, 2, 1-13.
 8. Jasson V., Baert L., Uyttendaele M.: Detection of low numbers of healthy and sub-lethally injured Salmonella enterica in chocolate. Int. J. Food Microbiol., 2011, 145, 488-491.
 9. McNamara Ch. J., Lemke M. J., Leff L.G.: Underestimation of bacterial numbers in starvationsurvival mode using the nucleic acid stain DAPI. Arch. Hydrobiol., 2003, 157 (3), 309-319.
 10. Moter A., Göbel U.F.: Fluorescence in situ hybridization (FISH) for direct visualization of microorganisms. J. Microbiol. Meth., 2000, 41, 85-112.
 11. Nordentoft S., Christensen H., Wegener H.C.: Evaluation of a fluorescence-labelled oligonucleotide probe targeting 23S rRNA for in situ detection of Salmonella serovars in paraffin-embedded tissue sections and their rapid identification in bacterial smears. J. Clin. Microbiol., 1997, 35, 2642-2649.
 12. PN-ISO-6579:2003. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 13. Rathnayaka R.M.U.S.K.: Effect of sample pre-enrichment and characters of food samples on the examination for the Salmonella by plate count method and fluorescent in-situ hybridization technique. Am. J. Food Technol., 2011, 6 (9), 851-856.
 14. Skowrońska A., Zmysłowska I.: Współczesne metody identyfikacji bakterii stosowane w ekologii mikroorganizmów wodnych. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH). Post. Mikrobiol., 2006, 45, 183-193.
 15. Taskila S., Tuomola M., Ojamo H.: Enrichment cultivation in detection of food-borne Salmonella. Food Control, 2012, 26, 369-377.
 16. Tomás D., Rodrigo A., Hernandez M., Ferrús M.A.: Validation of Real-Time PCR and Enzyme- Linked Fluorescent Assay-Based Methods for Detection of Salmonella spp. in chicken feces samples. Food Anal. Methods, 2009, 2, 180-189.
 17. Vieira-Pinto M., Oliveira M., Aranha J., Martins C., Bernardo F.: Influence of an enrichment step on Salmonella sp. detection by fluorescent in situ hybridization on pork samples. Food Control, 2008, 19, 286-290.
 18. Vieira-Pinto M., Oliveira M., Bernardo F., Martins C.: Evaluation of Fluorescent in situ Hybridization (FISH) as a rapid screening method for detection of Salmonella in tonsils of slaughtered pigs for consumption: a comparison with conventional culture method. J. Food Safety, 2005, 25, 109-119.
 19. Vieira-Pinto M., Oliveira M., Bernardo F., Martins C.: Rapid detection of Salmonella sp. in pork samples using fluorescent in situ hybridization: a comparison with VIDAS®-SLM system and ISO 6579 cultural method. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., 2007, 59 (6), 1388-1393.
 20. Wachowicz I.: Wpływ rozmrażania solankowego na jakość mikrobiologiczną mięsa kurcząt. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 2 (43), 253-264.
 21. Wallner G., Amann R., Beisker W.: Optimizing fluorescent in situ hybridisation with rRNA-targeted oligonucleotide probes for flow cytometric identification of microorganisms. Cytometry, 1993, 14 (2), 136-143.
 22. Zadernowska A., Chajęcka-Wierzchowska W., Zadernowski M.: Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe w krajach UE. Przem. Spoż., 2012, 66, 26-29.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.15193/zntj/2014/92/092-102
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu