BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kludacz Magdalena (Politechnika Warszawska, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku)
Title
Koncepcja kalkulacji kosztów leczenia pacjenta na przykładzie brytyjskich szpitali
The Conception of Patient - Level Costing in English Hospitals
Source
Przegląd Organizacji, 2014, nr 5, s. 38-49, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
System ochrony zdrowia, Szpitalnictwo, Koszty ochrony zdrowia, Rachunek kosztów, Usługi medyczne
Health care system, Hospital service, Health costs, Cost accounting, Medical services
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Celem artykułu jest analiza zasad systemu kalkulacji kosztów, który dostarcza istotnych informacji na temat kosztów opieki i leczenia w przekroju poszczególnych pacjentów. Analiza ta została przeprowadzona na przykładzie brytyjskich szpitali, w których wdrożony system kalkulacji ma na celu usprawnić obowiązującą metodologię ustalania cen usług medycznych na szczeblu centralnym oraz pomóc kadrze kierowniczej zrozumieć różnice między kosztami i poznać efektywność leczenia tych samych jednostek chorobowych różnymi metodami. Znajomość kosztu leczenia pacjenta może być zatem wykorzystana nie tylko na potrzeby ustalania cen na usługi medyczne podlegające sprzedaży, ale również na wewnętrzne potrzeby szpitala. W artykule przedstawiono istotę kalkulacji kosztów procesu leczenia pacjenta oraz zasadność jej stosowania w szpitalach. Poza tym przeanalizowano wszystkie etapy procesu takiej kalkulacji, takie jak: klasyfikację, alokacje przyporządkowanie kosztów do procesu leczenia pacjenta, oraz przedstawiono zalety takiej kalkulacji w odniesieniu do tradycyjnego systemu bazującego na kosztach referencyjnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze the principles of cost calculation system that receives information about the costs of care and treatment incurred by individual patients. Such system was already introduced for example in English hospitals to support regulators in improving methodology of setting prices for NHS-funded services and to help hospitals effectively and accurately understand the costs of their services. Understanding the real costs of patient care is an essential element of the valuation of medical services at the central level of health care system. The following article describes the characteristics of costing system that gives information about individual patient-level costs. It also analyses all steps of the procedure of this costing system such as: cost classification, cost allocation and cost calculation in English hospitals and indicates its advantages compared to the traditional system based on the reference costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acute Health. Clinical Costing Standards 2013/2014, Healthcare Financial Management Association (HFMA), Bristol 2013.
 2. Allocating Costs into Variable, Semi-fixed and Fixed Categories: Acute Health Example Healthcare Financial Management Association (HFMA), 2012; http://www. hfma.org.uk/costing/supporting-material/ data dostępu: 20.03.2014 r.
 3. Approved Costing Guidance, Monitor, Londyn 2013.
 4. Costing Patient Care, Monitor's Approach to Costing and Cost Collection for Price Setting, Monitor, Londyn 2013.
 5. CZAKON W., Zarządzanie projektem wdrożenia ABC/M z perspektywy wdrożeniowca i użytkownika. Perspektywa wdrożeniowca, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 11.
 6. COENENBERG A.G., FISCHER T.M., Prozesskostenrechnung, Die Betriebswirschaft 1991, Nr 1.
 7. DARZI A., High-Quality Care for All: NHS Next Stage Review Final Report, Department of Health, London 2008.
 8. HASS-SYMOTIUK M., Zastosowanie procesowego rachunku kosztów w jednostkach służby zdrowia, [w:]Problemy rachunkowości zarządczej a polskie prawo bilansowe, Materiały konferencyjne, Szczecin 1997.
 9. HASS-SYMOTIUK M., Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Łódź 2003.
 10. Hass-Symotiuk M., kalkulacja kosztów świadczeń medycznych, [w:] HASS-SYMOTIUK M. (red), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk 2008.
 11. KLUDACZ M., Analiza działań szpitala w systemie budżetowania kosztów ABB, [w:] KRAWCZYK W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 12. KLUDACZ M., Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 76 (132), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2014.
 13. MASON A., WARD P., STREET A., England: The Healthcare Resource Group system, [in:] BUSSE R., GEISSLER A. QUENTIN W., WILEY M., Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving towards Transparency, Efficiency and Quality in Hospitals, World Health Organization, Open University Press, Berkshire 2011.
 14. MATUSZEWICZ J., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 2001.
 15. MILLER J.A., PNIEWSKI K., POLAKOWSKI M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 16. PIECHOTA R., Budżetowanie kosztów działań, [w:] NOWAK E. (red.), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2002.
 17. ŚWIDERSKA G.K., Rachunek kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 18. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 28 marca 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu