BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pierścionek Zdzisław
Title
Szanse polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 81-89, rys., tab.
Issue title
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Keyword
Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Przewaga konkurencyjna
Enterprises, Enterprise competitiveness, Company on the international market, Competitive advantage
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, na ile wzrastający eksport i wzrastająca liczba polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej bazują na tych rynkach na tradycyjnych, kosztowych źródłach przewagi konkurencyjnej, a na ile na trwałych, strukturalnych podstawach. Podstawy te stanowią zbiory powiązanych unikalnych umiejętności w decydującym stopniu wpływające na wartość dla odbiorców. Odpowiedź na tak postawione pytanie ma określić szanse polskich przedsiębiorstw na rynkach UE w przyszłości. Rozważania prowadzone są w oparciu o wyniki badań polskich przedsiębiorstw konkurujących na rynkach Unii Europejskiej, tj. takich, które nie zmniejszają swojego udziału w rynku krajów UE oraz osiągają pozytywne wyniki finansowe. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamik A., Polskie przedsiębiorstwa na rynkach UE w świetle badań, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 8.
  2. Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, pr. zb. pod red. M. Stankiewicza, Toruń 2002.
  3. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. M. Goryni, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 101-105.
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu