BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lebedyeva Lyudmyla (Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Ukraine), Poluektova Nataliya (Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies, Ukraine)
Title
Development of an Information Society as a Tool for Improving the Competitiveness of the National Economy
Rozwój społeczeństwa informacyjnego jako narzędzie do zwiększenia konkurencyjności gospodarki krajowej
Source
Barometr Regionalny, 2013, t. 11, nr 4, s. 25-32, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Konkurencyjność gospodarki, Gospodarka narodowa, Wskaźniki informatywne
Information society, Economy competitiveness, National economy, Informative indicators
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina, Polska
Ukraine, Poland
Abstract
Obecnie mamy do czynienia ze wzrostem konkurencji nie tylko na poziomie przedsiębiorstw, ale także na poziomie regionów, krajów i grup krajów. Problem konkurencyjności państw nie został dotychczas dostatecznie zbadany. Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu nowych narzędzi konkurencyjności państw, które maja źródła w społeczeństwie informacyjnym. W pracy zidentyfikowano wskaźniki informatyzacji, które nie zostały wzięte pod uwagę przy obliczaniu wskaźników konkurencyjności edytowanych przez World Economic Forum, a następnie policzono współczynniki korelacji między tymi wskaźnikami a indeksami konkurencyjności. Pozwoliło to na sformułowanie zaleceń dotyczących poprawy konkurencyjności wybranych państw. Jako przykład sformułowano główne kierunki poprawy konkurencyjności poprzez poprawę współczynników informatyzacji w Polsce i na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

In modern conditions, competition increases not only at the level of individual enterprises but also at the level of regions, countries and groups of countries. The problems of competitive states are insufficiently studied. This paper focuses on the problems of search tools to enhance national competitiveness through the analysis of the factors of information society development. The work consisted in identifying factors of informatization that have not been taken into calculating the indices of competitiveness in the data of the World Economic Forum. Next, the correlation coefficients between the identified factors of informatization and the main indices of competitiveness were calculated. This reveals the most significant dependencies and provides a basis for recommendations for the use of these instruments for some countries. As an example the main directions of improving competitiveness by improving factors for informatization of Ukraine and Poland were formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Castells, M. 1996. The Rise of the Network Society, Information age. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
  2. Dutta, S., and I. Mia. 2011. The Global Information Technology Report 2010-2011. Transformations 2.0. Geneva.
  3. Holczer, M. 2007. "Innovation and Competitiveness in the Information Society." In. Budapest. http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_eng/06_Holczer_final.pdf (accessed 2013.09.16).
  4. Schwab, K. 2011. The Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneva: World Economic Forum.
  5. Stajano, A. 2009. Research, Quality, Competitiveness. European Union Technology Policy for the Knowledge-Based Society. 2nd ed. New York, NY: Springer.
  6. Tuomi, I. 2004. Innovation, Growth and Competitiveness in the Knowledge Society. In Foro de la Innovación y Modernización en Andalucía. Málaga, Spain.
Cited by
Show
ISSN
1644-9398
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.56583/br.1089
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu