BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopniak Mariusz
Title
Wiodące czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku UE
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 102-119, rys., tab.
Issue title
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Keyword
Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Przewaga konkurencyjna, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Konkurencja rynkowa
Enterprises, Enterprise competitiveness, Company on the international market, Competitive advantage, Factors of economic competitiveness, Market competition
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł zawiera analizę rynkowych czynników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Podstawą opracowania były wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 72 polskich przedsiębiorstw oferujących swoje produkty bądź usługi na rynkach UE. Na podstawie otrzymanych w badaniu wyników dokonano oceny rynkowych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw pod względem częstości wskazań, liczby przyznanych punktów oraz w wybranych sektorach oraz dokonano identyfikacji typu strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz-Drwiłło H., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 130.
  2. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE, Katedra Zarządzania Strategicznego SGH, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu