BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Jacek
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim
Source
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 2006, t. 95 (XCV), s. 120-129, tab.
Issue title
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji
Keyword
Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Przewaga konkurencyjna, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Konkurencja rynkowa
Enterprises, Enterprise competitiveness, Company on the international market, Competitive advantage, Factors of economic competitiveness, Market competition
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł dotyczy źródeł przewagi konkurencyjnej, które po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej mogą zapewnić polskim przedsiębiorstwom trwałą i skuteczną przewagę konkurencyjną na rynku europejskim. Rozważania są oparte na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród grupy polskich przedsiębiorstw konkurencyjnych w skali międzynarodowej i rozwijających się na rynkach UE. Autor artykułu prezentuje źródła przewagi konkurencyjnej najczęściej i najrzadziej wskazywane jako niezbędne dla osiągnięcia konkurencyjności na rynku unijnym oraz znaczenie poszczególnych potencjalnych źródeł rynkowej przewagi konkurencyjnej w opinii wybranych grup przedsiębiorców. Na podstawie wyników badania w artykule zawarto także ogólną ocenę istotności źródeł rynkowej przewagi konkurencyjnej wyrażonej przez badane grupy przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0239-9512
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu