BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jackowicz Krzysztof (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
O motywach i skutkach sekurytyzacji w świetle wyników badań empirycznych
About Motives behind Securitization and its Implications: an Overview of Empirical Findings
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 59-78, rys., bibliogr. 21 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Wynik finansowy, Źródła finansowania, Ryzyko kredytowe, Analiza empiryczna
Asset securitisation, Financial performance, Source of financing, Credit risk, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dokonuje przeglądu ustaleń empirycznych w odniesieniu do motywów i skutków sekurytyzacji. Okazuje się, że najlepiej udokumentowanymi przyczynami podjęcia decyzji o sekurytyzacji aktywów są: zarządzanie wynikiem finansowym, arbitraż kapitałowy oraz zarządzanie płynnością i źródłami finansowania. Sekurytyzacja sprzyja wzrostowi ryzyka działania podmiotów gospodarczych w złej kondycji i prawdopodobnie osłabia w pewnych okolicznościach zachęty do starannej analizy ryzyka kredytowego. W ujęciu makroekonomicznym sekurytyzacja obniża długookresowo koszty pozyskania kredytu. (abstrakt oryginalny)

This article reviews empirical findings concerning motives behind securitization and its implications. It turns out that the main reasons for securitization are: earnings management, regulatory capital arbitrage, liquidity management and funding problems. Securitization favours risk taking by entities in bad financial conditions and weakens, in some cases, incentives for careful screening of potential borrowers. On the macroeconomic level securitization lowers credit interest rates in the long term. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altunbas Y., Gambacorta L.,Marques-Ibanez D, Securitization and the bank lending channel, "European Economic Review", 2009,doi:10.1016/j.euroecorev.2009.03.004.
 2. Ambrose B.W., Lacour-LittleM., Sanders A., Does regulatory capital arbitrage, reputation or asymmetric information driver securitization?, "Journal of Financial Services Research", Vol. 28. No. 1/2/3, 2005.
 3. Calomiris C.W., Financial innovation, regulation, and reform, "Cato Journal", Vol. 29, No. 1 (Winter), 2009.
 4. ChenW., Liu C.-C., Ryan S.G., Characteristics of securitization that determine issuers's retention of the risks of the securitized assets, "The Accounting Review", Vol. 83, No. 5, 2008.
 5. Dechow P.M., Shakespeare C, Do managers time securitization transactions to obtain accounting benefits ?, "The Accounting Review", Vol. 84, No. 1, January, 2009a.
 6. Dechow P.M., Myers L.A., Shakespeare C., Fair value accounting and gains from asset securitizations: A convenient earnings management tool with compensation side benefits, February 2009.Available at SSRN.
 7. Dionne G., Harchaoui T.M., Banks' capital, securitization and credit risk: An empirical evidence for Canada, January 2003, HECWorking Paper No. 03-01.
 8. EstrellaA., Securitization and the efficacy of monetary policy, "Economic Policy Review", Vol. 8, No 1, May 2002.
 9. Haensel D., Krahnen J.P., Does credit securitization reduce bank risk? Evidence from the European CDO market, Available at SSRN, January 2007.
 10. Jackowicz K., Kuryłek W., Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 64, 2005.
 11. Jackowicz K., O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie przed kryzysem i płynących stąd wnioskach, "Master of Business Administration", 2009, artykuł złożony do druku.
 12. James C., The use of loans sales and standby letters of credit by commercial banks, "Journal of Monetary Economics", Vol. 22, 1988.
 13. Karaoglu N., Regulatory capital and earnings management in banks: The case of loan sales and securitizations, FDIC Center for Financial Research Working Paper, No. 2005-05, 2005.
 14. Keys B.J., Mukherjee T., SeruAi Vig V, Did securitization lead to lax screening? Evidence from Subprime Loans, EFAA thens Meetings Paper, December 2008, Available at SSRN.
 15. Keys B.J., Mukherjee T., SeruAi Vig V, Financial regulation and securitization: Evidence from subprime loans, "Journal of Monetary Economics", Vol. 56, 2009.
 16. Kolari J.W., Fraser D.R., Anari A., The effects of securitization on mortgage market yields: A cointegration analysis, "Real Estate Economic", Vol. 26, Is. 4, 1998.
 17. Lockwood L.J., Rutherford R., Herrera M.J., Wealth effects of asset securitization, "Journal of Banking and Finance", 1996, Vol. 20.
 18. Niu F.F., Richardson G.D., Are securitizations in substance sales or secured borrowings? Capital-Market Evidence, "Contemporary Accounting Research", Volume 23, Number 4,Winter 2006.
 19. Schrand C.M., Walther B.R., Strategic benchmarks in earnings announcements: The selective disclosure of prior-period earnings components, "The Accounting Review", Vol. 75, No. 2, 2000.
 20. Thomas H., Wang Z., Banks securitization and risk management, Working Paper, June 2004, The Chinese University of Hong Kong.
 21. Uzun H., Webb E., Securitization and risk: empirical evidence on US banks, "The Journal of Risk Finance", Vol. 8, No. 1, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu