BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Business Environments Versus Corporate Survival in Estonia and Poland in 2001-2009
Warunki ekonomiczne a kontynuacja działalności przedsiębiorstw w Estonii i Polsce w latach 2001-2009
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 97-114, tab., bibliogr. 30 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Uwarunkowania makroekonomiczne, Otoczenie biznesu, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Wyniki badań, Przetrwanie przedsiębiorstwa
Macroeconomic conditions, Business environment, Enterprises functioning in the market, Research results, Enterprise survival
Note
streszcz., summ.
Country
Estonia, Polska
Estonia, Poland
Abstract
Przetrwanie przedsiębiorstwa w określonym otoczeniu gospodarczym jest w sposób zasadniczy zdeterminowane jego wewnętrzną konkurencyjnością, a także czynnikami zewnętrznymi: od łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, do uwarunkowań szerszych (makroekonomicznych i strategicznych). W przedstawionym badaniu zawarto porównanie otoczenia ekonomicznego oraz sektorów przedsiębiorstw dwóch krajów: Estonii i Polski, które w tym samym czasie stały się członkiem Unii Europejskiej. Uogólniając, Estonia, dzięki większej determinacji we wprowadzaniu liberalnych reform rynkowych, po okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, oferowała w badanym okresie korzystniejsze warunki tzw. ładu korporacyjnego i prowadzenia działalności gospodarczej. Co interesujące, to jednak stabilizacja rozwoju makroekonomicznego Polski zaważyła o lepszych niż w Estonii wskaźnikach "przeżywalności" przedsiębiorstw. Dane na temat kryzysu ekonomicznego lat 2007-2009 zdają potwierdzać tę tendencję - przy pogłębiającej się dywergencji w rozwoju ekonomicznym obu państw. (abstrakt oryginalny)

Corporate longevity is - in essence - determined by a company's intrinsic competitive advantage (sometimes dubbed a "moat") as well as exogenous factors: from business doing ease - to broader, macroeconomic and strategic factors. In this study, we have endeavoured to compare the business environments and corporate sectors of two recent entrants into the European Union: Estonia and Poland. Overall, Estonia, thanks to greater resolve in post-communist liberal transition, has consistently ensured a superior corporate governance framework. Surprisingly, it is the macroeconomic and strategic steadiness that led to higher corporate survival in Poland. The global economic crisis of 2007-2009 is expected to further back this claim, as the patterns of macroeconomic growth for both countries are set to widen. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auzina A., Pocs R., Overall Macroeconomic Environment Impact on Business Demography, 5th International Scientific Conference - Business and Management 2008, Faculty of Engineering Economics, Riga Technical University; Faculty of Business Management - Vilnius Gediminas Technical University, 2008.
 2. Botero J.C. et al., The Regulation of Labor, Yale University, World Bank, Dartmouth College, National Bureau of Economic Research, Harvard University, 2004.
 3. Central Intelligence Agency (CIA)World Factbook (country profiles), publicly available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html, 2009.
 4. Coface - Coface Group; on line reports available at: http://www.coface.com/, 2009.
 5. Creditreform - Creditreform International; on line reports available at: http://www.creditreform.com/portal/de/index.jsp, 2009.
 6. Damodaran, A., Comprehensive overview of fundamental corporate finance concepts, including ample on line resources and links to monographs available at: "Damodaran On-Line": http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2009.
 7. Djankov S. et al., Courts, World Bank, Harvard University, Yale University (in co-operation with Lex Mundi), 2003.
 8. Djankov S. et al., The Law and Economics of Self-Dealing, Journal of Financial Economics, no. 88, Elsevier, 2008a.
 9. Djankov S. et al., Trading on time, World Bank, School of Accounting, Economics and Finance, Deakin University, Australia 2008b.
 10. Djankov S. et al., Debt Enforcement around the World, Journal of Political Economy, vol. 116, no. 6, The University of Chicago, 2008c.
 11. Djankov S. et al., Private Credit in 129 Countries,World Bank, Harvard University, Final Draft, 2006.
 12. Djankov S. et al., The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship, World Bank, Harvard University, Fourth Draft, 2009.
 13. Djankov S. et al., The Regulation of Entry, Quarterly Journal of Economics, Vol. CXVII, Issue 1,World Bank, Department of Economics, Harvard University School of Management,Yale University, 2002.
 14. Doing Business (Measuring Business Regulations): World Bank on-line database available at: http://www.doingbusiness.org/, 2009.
 15. Doing Business Ranking Methodology, available on-line at: http://www.doingbusiness.org/Methodology Surveys/, 2009.
 16. Estonian Bankruptcy Act, available in Estonian at: http://www.juridica.ee/, 2003.
 17. European Union On-Line - Gateway to the European Union, available on-line at: http://europa.eu/, 2009.
 18. Eurostat - European Commission Statistics Database, available on-line at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, 2009.
 19. Global Legal Group, The International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency (A Practical Insight to Cross-Border Corporate Recovery & Insolvency), Country Profiles: Estonia, Poland, 2009.
 20. Gorodnichenko Y. et al., Myth and Reality of Flat Tax Reform - Micro Estimates of Tax Evasion and Welfare Effects in Russia, NBER Working Series, Working Paper 13719, National Bureau of Economic Research, Cambridge (MA) 2008.
 21. Hamer D., The Presumption of Innocence and Reverse Burdens: A Balancing Act, The University of Queensland, TC Beirne School of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 07-08, 2007.
 22. Hart K., Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana, The Journal of Modern African Studies, Vol. 11, No. 1, 1973.
 23. Poznańska K., Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania (ang. Corporate Life Cycles v. Institutional Infrastructure of Corporate Activity), [in:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne (ang. Corporate Bankruptcy. Selected Institutional Aspects), (ed.) Mączyńska E., Warsaw School of Economics, Warsaw 2008.
 24. Mulford C.W., Comiskey E.E., The Financial Numbers Game. Detecting Creative Accounting Practices, JohnWiley & Sons, New York 2002.
 25. Polish Bankruptcy and Restructuring Law, available in Polish in the legal database of http://prawo.money.pl/, 2003.
 26. Polish Central Statistical Office, official web site available at: http://www.stat.gov.pl/, 2009.
 27. Preisendorfer P., Voss T., Organizational Mortality of Small Firms: The Effects of Entrepreneurial Age and Human Capital, Organization Studies 11 (1), 1990.
 28. Statistics Estonia, official web site available at: http://www.stat.ee/statistics, 2009.
 29. Transparency International - official web site at: http://www.transparency.org/, 2009.
 30. World Trade Organisation (WTO), official web site at: http://www.wto.org/, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu