BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Studia w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Courses of Economics and Organization of Tourism Run by the Cracow Academy of Economics
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1988, nr 247, s. 5-12
Issue title
Prace z zakresu ekonomiki turystyki
Keyword
Ekonomika turystyki, Nauczanie, Turystyka, Szkolnictwo wyższe, Absolwenci szkół wyższych
Tourism economics, Teaching, Tourism, Higher education, Higher education graduates
Note
rez., summ.
Company
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono nowe podstawy programowe, które są poświęcone kształceniu i problemom prawnym w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Obejmuje on podstawowy zakres wiedzy jaki powinni posiadać absolwenci szkół wyższych.

In the article there have been presented the principles and objectives of educating economists for the tourist sector of the national economy. The article depicts the educational process at the regular courses of the Cracow Academy of Economics, with due consideration given to the updating of the curriculum, programme changes and the teaching staff. Ample characterization has also been offered of the scope of adjustment of the profile of education to the needs of tourism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Z. Kowalewski, Struktura nauki współczesnej a wiedza o turystyce, "Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki", Warszawa 1976, nr 4, s. 151.
  2. J. Kruczała, Kierunki badań naukowych turystyki, "Problemy Ekonomiczne", Kraków 1973, nr 1, s. 37.
  3. A. Nowakowska, Profil absolwenta w świetle dotychczasowych doświadczeń kształcenia kadr ekonomistów na specjalizacji Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Prace Naukowe AE", Wrocław 1981, nr 174
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu