BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Terlicka Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Olczak Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Znaczenie przedsiębiorczości akademickiej w rozwoju przedsiębiorczości
The Importance of the Academic Entrepreneurship in the Business Development
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 143-150, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inkubatory przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość
Enterprise incubators, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu uczestnictwa studentów w inkubatorach przedsiębiorczości na podjęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiono ocenę postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób. Wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród trzech wybranych przedsiębiorców, którzy skorzystali z usług Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działających przy Politechnice Częstochowskiej.(abstrakt oryginalny)

n the article one presented the evaluation of influence on students who participated in the entrepreneurship incubator on the type of business activity that they decide to undertake. What is more the author evaluated the business attitudes among the young people. One presented the results of the research obtained thanks to the surveys made among the owners of three companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brendzel-Skowera K., Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Politechnice Częstochowskiej, [w:] J. Łukomska-Szarek (red.), V międzywydziałowe seminarium kół naukowych Politechniki Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, Częstochowa 2012.
  2. Cymuta M., Katalizatory przedsiębiorczości, "Businessman Magazine" 2001, nr 5.
  3. Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
  4. Pacewicz I., Moszczyławska J., Przedsiębiorczość, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
  5. Sieniewska B., Zioło K., Współpraca międzyuczelniana w transferze wiedzy do biznesu, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2010.
  6. http://www.aipczestochowa.pl/aip_czestochowa.html
  7. http://www.aipczestochowa.pl/inkubatory.html
  8. http://www.animek.com.pl/
  9. http ://www .maldik-media.pl/index.php
  10. http://www.computerspeed.czest.pl/
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu