BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyńska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uses and Risk of the Internet Resources for First Generation of ePatient
Internetowe źródła informacji medycznych - wykorzystanie i zagrożenia dla e-pacjentów
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 151-161, bibliogr. 17 poz.
Keyword
e-zdrowie, Zachowania konsumenta, Internet
e-health, Consumer behaviour, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rewolucja informacyjno-komunikacyjna, jaka dokonała się w ciągu ostatniego dziesięciolecia, spowodowała rozwój nowej formy stosunków łączących podmioty rynku, formy opartej na wiedzy i umiejętności posługiwania się nią. W wyniku powstania społeczeństwa informacyjnego następuje zachwianie dominacji asymetrii informacyjnej, tak charakterystycznej do tej pory dla usług medycznych. Pacjent z biernego przedmiotu świadczenia staje się suwerennym klientem, poszukującym w sieci wiarygodnej, w jego odczuciu, odpowiadającej jego potrzebom i możliwościom percepcyjnym, informacji. Ta sytuacja z kolei stwarza poważne zagrożenia wynikające z braku realnej kontroli nad pojawiającą się w sieci informacją medyczną. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań dotyczących wykorzystania internetowych źródeł informacji medycznych przez pierwszą generację e-pacjentów.(abstrakt oryginalny)

The information revolution of ICT has stimulated the development of new forms of market members' relationships - based on knowledge and knowledge management skills. Emergence of information society results in weakening of domination in information asymmetry, specific to medical services. Nevertheless, the massive growth of health information on the Internet and the absence of real protection from harm for citizens who use the Internet for health purposes are seen to be real problems. This article presents selected results of research about how first generations of ePatiens use the Internet to get medical and health information. It looks at the kind of information they seek and the impact of their searches on their health behaviour. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapliński J., Panek T. (eds.), Diagnoza społeczna 2011, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 2. Ferguson T., The first generation of e-patients, BMJ 2004, May 15.
 3. Flanagan A., Gartenmann Th., Lovich D., Lubkeman M., Roselund T., The Hidden Epideompaniesmic: Finding a Cure for Unfilled Prescriptions and Missed Doses, BCG Focus, The Boston Consulting Group, Inc, December 15, 2003.
 4. Fox S.; Duggan M., Tracking for Health, Pew Research Center's Internet & American Life Project, January 28, 2013; http://pewinternet.org/Reports/ 2013/Tracking-for-Health.aspx
 5. Fox S., Health Topics, Pew Research Center's Internet & American Life Project; February 1, 2011; http://pewinternet.org/Reports/2011/Health Topics.aspx
 6. Kasztelowicz P., Jakość informacji medycznej w Internecie, Kurier MP, sierpień 1999.
 7. Kuhn P., Era of the E-patient, "Health Management Technology" 2010, Vol. 31, Issue 1.
 8. Kummervold P.E., Chronaki C.E., Lausen B., Prokosch H., Rasmussen J., Santana S., Staniszewski A., Wangberg S.C., eHealth Trends in Europe 2005-2007: A Population-Based Survey, "J Med Internet Res" 2008, nr 10(4), http://www.jmir.org/2008/4/e42/
 9. Lesser R., Lovich D., Silverstein M., The Impact of E-Health on Patients and Physicians BCG Inc, February 1, 2001.
 10. Łukasiewicz R., Unold J., Nowe społeczeństwo, nowe technologie - próba oceny stopnia rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego, Konferencja - "Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski", WNEiZ US, Szczecin 2000.
 11. Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [in:] J.S. Nowak, G. Bliźniuk (eds.), Społeczeństwo informacyjne, PTI-Oddział Górnośląski, Katowice 2005, p. 40-47.
 12. Portale medyczne i zdrowie, Gemius Raport, Warszawa, marzec 2009.
 13. Pacjent w sieci, Gemius Raport, Warszawa, styczeń 2012.
 14. Penc J., Leksykon biznesu, AWP Placet, Warszawa 1999.
 15. Risk A., Dzenowagis J., Review Of Internet Health Information Quality Initiatives, "J Med Internet Res". 2001 Oct-Dec; 3(4): e28. Published online 2001 December 26. doi: 10.2196/jmir.3.4.e28
 16. The website of Health on Net Foundation; http://www.hon.ch/HONcode/ Conduct.html (20.03.2013)
 17. Wyatt J.C.: Measuring quality and impact of the world wide web, "British Medical Journal", June 28,1997, Volume 314; http://bmj.bmjjournals.com/ cgi/content/full/314/7098/1879 (20.04.2013)
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu