BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Własiuk Julia (Brest State Technical University), Tsukanova Maria (Brest State Technical University)
Title
Social Aspects of Innovative Entrepreneurship Development
Społeczne aspekty rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 219-227, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorczość, Innowacyjność gospodarki, Rozwój przedsiębiorczości
Innovations, Entrepreneurship, Innovation economy, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W noosferycznej ekonomii następuje intelektualizacja całej społeczności i przedsiębiorczości jako podstawowego stymulatora innowacji. Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości może być zapewniany wspólnym wysiłkiem trzech kluczowych podmiotów innowacyjnego układu - państwa, przedsiębiorczości, systemu edukacji i nauki. Przedsiębiorczość posiada status mocy pozytywnych społeczno-ekonomicznych przemian, jest instrumentem zapewnienia rozwoju innowacyjnej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

Noosphere economy is characterized by intellectualization of the whole society and entrepreneurship as the initial bearer of innovations. The development of innovative entrepreneurship can be carried out by united efforts of three key subjects of innovative structure - government, entrepreneurship, education and science system. Entrepreneurship has a status of positive social-economic changes mover and instrument of economy innovative development assurance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship, New York 1993.
 2. Gumilev L.N., Ethnogenesis and the Biosphere of Earth, Moscow 2007.
 3. Fishburn P.C., The Theory of Social Choice, Princeton, N.J., 1973.
 4. Kahneman D., Slovic P., Tversky A., Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, New York: Cambridge University Press, 1982.
 5. Kirdina S.G., Institutional Matrices and Development in Russia, Second Edition, ad. Novosibirsk 2001.
 6. Kislin D.V., Main Approaches to Entrepreneurship Phenomenon Research, Nizhny Novgorod 2008.
 7. Nikitenko P.G., Noosphere Economy and Social Policy: Strategy of Innovative Development, Minsk 2006.
 8. Nikitenko P.G., Solodovnikov S.J., Sociodynamics in Belarus, Russia, Ukraine, Minsk 2010.
 9. Ronen J., Entrepreneurship, Lexington Books Publishing Company, 1983.
 10. Shapero A., Entrepreneurship, Ohio 1983.
 11. Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, New York 2003.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu