BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębski Wiesław (University of Finance and Management in Warsaw, Poland)
Title
PE/VC Sector in Poland between 2005 and 2008
Sektor PE/VC w Polsce w latach 2005-2008
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 115-127, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Private equity, Fundusze private equity, Venture capital, Fundusze venture capital, Inwestycje kapitałowe, Rynek kapitałowy, Studium przypadku
Private equity, Private equity funds, Venture capital, Venture capital funds, Capital investments, Capital market, Case study
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W ostatnich kilku latach polski sektor PE/VC zaczął rozwijać się bardzo intensywnie. W szczególności można to zauważyć w porównaniu z regionem Europy Centralnej i Wschodniej. Głównym celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań i podstawowych regulacji prawnych istnienia w Polsce funduszy VC oraz analiza inwestycji PE/VC dokonanych w Polsce w latach 2005-2008. Artykuł prezentuje również możliwości dalszego rozwoju tych funduszy oraz ich wpływ na gospodarkę kraju. (abstrakt oryginalny)

Polish sector of PE/VC has begun to develop intensively in the recent years. Especially it is noticeable in comparison to the Central and Eastern Europe region. The article presents conditions and law regulations concerning existence of VC in Poland and PE investments done in Poland in 2005-2008 as well. The article shows also possibilities of further development PE/VC in Poland and their influence on economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buczek S., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne. Pierwsze starcie (Foreign and Polish Investment Funds. First Encounter), Central School of Trade in Warsaw Publishing House, Warsaw 2006.
  2. Gębala P., Krajowy Fundusz Kapitałowy stymulatorem inwestycji w innowacyjne MŚP (The National Capital Fund - a driving force of investment in innovative SMEs), "Bank" - a special report, "Commercial Financing of Innovations. Present State, Opportunities and Challenges," no. 6/2008, June 2008.
  3. The Minister of Economy Decree of 15th June 2007 about Financial Support Provided by the National Capital Fund, Journal of Laws of 2007 no. 115, item 796.
  4. National Capital Fund Law of 4th March 2005, Journal of Laws of 2005 no.57, item 491.
  5. Investment Funds Law of 27th May 2004, Journal of Laws of 2004 no. 146, item 1546 with later amendments.
  6. Wrzesiński M., Increased Risk Capital. Investment Process and Effectiveness, Central School of Trade in Warsaw Publishing House, Warsaw 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu