BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biniek Zenon (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej
Chosen Conditions for Informatization of Public Authority Offices
Source
Współczesna Ekonomia, 2010, vol. 4, nr 1, s. 207-222, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Contemporary Economics
Keyword
Informatyzacja administracji państwowej, Inwestycje informatyczne, Obsługa klienta, Administracja publiczna, Urząd państwowy, Internet
Computerization of state administration, IT investment, Customer service, Public administration, Government offices, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest opis uwarunkowań informatyzacji urzędów administracji publicznej. Autor przedstawia różne aspekty informatyzacji urzędów realizowanej w postaci licznych ostatnio inwestycji teleinformatycznych. Omawiane są uwarunkowania prawne, informacyjne i ekonomiczne wpływające na efektywność procesu informatyzacji. Także uwarunkowania logistyczne i technologiczne są przedmiotem rozważań Autora. Na szczególne podkreślenie zasługują postulaty w zakresie zastosowania Internetu do obsługi interesantów urzędu. Zaproponowano procedurę pomiaru sprawności urzędu w zakresie obsługi interesantów. Opisane zostały różne aspekty zastosowania nowoczesnych technologii internetowych do unowocześnienia urzędów administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The most important conditions for informatization of public authority offices have been defined in hereby article. Legal, economical, and informative conditions have been described. Postulate for an economical assessment of the IT investments undertaken currently in the offices within the framework of the programme for information society has been defined. IT conditions arising from different processing models of data, information, and knowledge, have been presented. Postulate for building knowledge processing models, supporting modern administration systems of public sphere has been described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ABC e-urzędu, bezpłatne wydanie specjalne miesięcznika "Politycy".
 2. Biniek Z., Komputerowe wspomaganie obsługi interesantów w urzędach samorządowych, [w:] Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, (red.) R. Budzinski, PAN, Szczecin-Gorzów Wlkp. 2002.
 3. Biniek Z., Informatyka w zarządzaniu, Vizja Press&IT,Warszawa 2009.
 4. Biniek Z., Wybór narzędzi do tworzenia i utrzymywania podręcznika obsługi mieszkańców, Ekspertyza przygotowana dla UMSt. Warszawa na potrzeby WOM (maszynopis powielany),Warszawa 2004.
 5. Biniek Z., Podpis elektroniczny w systemach biurowych, [w:] Podpis elektroniczny w administracji i zarządzaniu, (red.) Z. Kaliszyk, Edytor,Warszawa 2004.
 6. Biniek Z., Zastosowanie sieci Petri do modelowania procesów pracy w urzędach administracji publicznej, (red.) R. Budzinski, Roczniki Informatyki Stosowanej, tom XII, PAN, Gdańsk 2003.
 7. Brosch D., Mehlich H., E-Government und virtuelle Organisation, Gabler,Wiesbaden 2005.
 8. Kremar H., Wolf P., Topic Map Technology for Municipal Management Information Systems, [w:] Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, 2005.
 9. MetaGuide, http://www2.sub.uni-goettingen.de/intrometa.html.
 10. Michalski W., Ocena zapotrzebowania społecznego na elektroniczne usługi świadczone przez urzędy administracji publicznej w Polsce, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", nr 1-2/2006.
 11. Wagenknecht A., Fachliche Strukturierung von Rechtsnormen im Brandschutz unter Nutzung semantischer Technologien, TU Darmastadt, Darmastadt 2004.
 12. Weiss J., E-Gov-Rankings: Nicht ins Bockshorn jagen lassen, Trends, Thesen, Strategien, Basel 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-9254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu