BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Własiuk Julia (Brest State Technical University)
Title
International Entrepreneurship Development in the Polish-Belarusian Euroregions
Rozwój przedsiębiorczości w euroregionie polsko-białoruskim
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2013, z. 7, s. 229-238, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Współpraca regionów przygranicznych, Euroregiony, Rozwój przedsiębiorczości, Outsourcing, Franchising
Region cross-border cooperation, Euroregions, Entrepreneurship development, Outsourcing, Franchising
Note
streszcz., summ.
Abstract
W regionach przygranicznych współpracę podmiotów gospodarczych można uznać za skuteczną strategię rozwoju, są to warunki szczególne dla istnienia małego i średniego biznesu. Potrzeba efektywnej współpracy transgranicznej w euroregionie polsko-białoruskim jest oczywista. Outsourcing i franchising mogą być traktowane jako najbardziej efektywne formy współpracy. Jednak w białorusko-polskim euroregionie istnieje wiele problemów zakłócających współpracę gospodarczą. Generalnie są to problemy związane z czynnikami ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi. Ograniczenia te mogą być wyeliminowane zarówno na poziomie współpracy państwowej i regionalnej, jak i na poziomie struktur gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

In border regions cooperation of entrepreneurial structures can be considered as effective development strategy in the conditions of resource limitation peculiar to small and medium business. The need and efficiency of cross-border cooperation for Polish-Belarusian euroregions is obvious. Outsourcing and franchising can be considered as two of the most efficient forms of cooperation. However in the Polish-Belarusian euroregions there is a number of problems interfering cooperation of entrepreneurial structures. Generally these are the problems connected with economic, political and social factors. Such restrictions can be eliminated both at macro-level, and at the level of entrepreneurial structures.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Solodovnikov S., Fundamental principal of social-economic cooperation of Belarus cross-border regions, http://ru.forsecurity.org
  2. Assembly of European Regions, http://www.a-e-r.org/about-aer/vocation.html
  3. Association of European Border Regions, http://www.aebr.net/
  4. Business Valley BUG, http://www.business-valley.org/
  5. Committee of the Regions. European Union, http://www.cor.europa.eu/ en/index.htm
  6. Euroregions. Local and Regional Democracy, including transfronture co- operation. Council of Europe, http://www.coe.int
  7. European Outline Convention on Transfrontier Co-Operation between Ter- ritorial Communities or Authorities, http://conventions.coe.int/Treaty/ Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=106
  8. Informacje ogólne. Związek Transgraniczny Euroregion Bug, http://www.euroregionbug.pl
  9. Transborder Info Center, http://www.tric.info/index.php
  10. What is a Euroregion? Counsil of Europe, http://www.coe.int/t/e/legal_ affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_co- operation/euroregions/WhatIs_Euroregion.asp
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu