BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w organizacjach województwa zachodniopomorskiego
Creating the Entrepreneurial Attitudes in Organizations of Zachodniopomorskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Teoria ekonomii, Przedsiębiorczość, Postawy społeczne, Badania ankietowe
Economic theory, Entrepreneurship, Social attitudes, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Przedsiębiorczość jest wpisana w rzeczywistość ludzkiego działania, a szczególnie uwidacznia się w prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej, w której ciągła zmiana i dostosowanie się do warunków otoczenia decydują o przetrwaniu i rozwoju każdej organizacji. Artykuł prezentuje teoretyczne podejście do przedsiębiorczości oraz uwarunkowań kształtowania postaw przedsiębiorczych w organizacjach gospodarczych. Główna uwaga skupia się na wynikach badań przeprowadzonych w reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego w latach 2008 i 2009. Przedstawione analizy stanowią fragment badań dotyczących przedsiębiorczości oraz jej wpływu na budowanie pozycji konkurencyjnej podmiotu na rynku. (abstrakt oryginalny)

The article presents theoretical approach to entrepreneurship as well as factors determining entrepreneurial attitudes adopted by economic organizations. Special attention was paid to the results of the survey conducted on a representative number of enterprises from Zachodniopomorskie Province in 2008 and 2009. The analysis is a part of the research on entrepreneurship and its influence on developing competitive position held by an entity in the market. Modem entrepreneurship is not only about being independent, willing to manage in everyday life or satisfying extraordinary financial aspirations. It does not come down to finding a demand niche in the market and supplying commodities at a price higher than the purchase price. Nowadays, such a niche is being created in entrepreneur's mind who knows what he/she is able and would like to provide his/her customers with. It is him/her who makes them aware of the fact they need a good or service (even though they have not identified it before). A business model, which meets needs expressed by customers, partners or employees, may be a chance here. Modem entrepreneurship consists in developing one's personality and broadening one's knowledge as well as construing creative models of acting as part of internal entrepreneurship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczyk W., Przedsiębiorczość. Próba definicji, "Przegląd Organizacji" 1995 nr 11.
 2. Antoszkiewicz J.D., Rozwijanie przedsiębiorczości- wybrane koncepcje, w: Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 3. Bławat F., Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw, Gdańsk 2004.
 4. Encyklopedia biznesu, praca zbiorowa pod red. W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa 1995.
 5. Jaremczuk J., Jędralska K., Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 9.
 6. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Wyd. Poltext, Warszawa 2004.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 8. Krajewski K., Decydent, nr 6/34, czerwiec 2002.
 9. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000.
 10. Nowy słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), PWN, Warszawa 2003.
 11. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 12. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź 1997.
 13. Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse. Bariery. Perspektywy, red. J. Merski, K. Piotrowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 14. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE, Wrocław 2003.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 16. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Dom Organizatora, Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu