BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyrka Krzysztof (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Cywiński Marcin (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Kultura organizacyjna, jako niepodzielna wartość rozwoju i wykorzystywania potencjału ludzkiego osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej (ZPCH)
Organizational Culture as Indivisible Value of the Deyelopment and Use of Human Potential of Persons with Disabilities in a Sheltered Workshop
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 34, s. 87-102, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji
Keyword
Kapitał ludzki, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Kultura organizacyjna, Zakład pracy chronionej
Human capital, Disabled people, Disabilities employment activity, Organisational culture, Supported employment enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rozwój potencjału ludzkiego w ramach funkcjonowania każdej organizacji jest czynnikiem komplementarnym warunkującym zwiększanie produktywności pozostałych zasobów. Różnorodność szkół, technik i instrumentów stosowanych w dzisiejszym zarządzaniu zasobami ludzkimi wymuszają niejako ich kompleksową analizę i dostosowanie do aktualnych warunków z myślą o przyszłości ich stosowania w wariantach zmodyfikowanych. Autorzy niniejszego artykułu podejmują niezwykle rzadko poruszaną problematykę, wykorzystywania kultury organizacyjnej jako wartości w rozwoju potencjału ludzkiego osób niepełnosprawnych w ZPCh.(abstrakt oryginalny)

One of the few alternatives, and a fundamental element of the employment of people with disabilities in the Polish labor market, companies are acting as sheltered workshops. Organizational culture is one of the key elements of the proper functioning of sheltered workshops. The author of this article takes a very rare subject matter, the use of organizational culture as a value in the development of human potential of disabled persons in sheltered workshops.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barczyński A. (red.), Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych 5/109, KIG-R, Warszawa 2007.
 2. Barczyński A. (red.), Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych 3/107, KIGRWarszawa 2007.
 3. Bielawska A.(red.). Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Zeszyty Naukowe nr 585, Szczecin 2010.
 4. Fuchsel H., Spojrzenie na organizację i jej kulturę, "Przegląd Organizacji" 2002.
 5. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław, 2003.
 6. Gross U., Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Wyd. AE, Katowice 1994.
 7. Haber L.H., Management - zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1998.
 8. Kim Cameron S., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, OE, Kraków 2006.
 9. Koźmiński A.K., Obój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 10. Larkowa H., Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy, PWN, Warszawa 1977.
 11. Pierzchawka S., Kultura elastycznej organizacji, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, R. Krupski (red.), PWE, Warszawa 2005.
 12. Rutkowska E. (red.). Pracownik z niepełnosprawnością, Norbertinum, Lublin 2007.
 13. Stoner J. A., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 14. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu